Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
7.6.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Nabava osobnog automobila

Predmet nabave je osobni automobil – ŠKODA FABIA SIMPLY 1.4 16V (Broj vrata: 5, Vrsta motora: benzinski, Snaga motora: \tmin. 63 kW/86 KS, Zapremnina: min. 1390 ccm)
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/12
URBROJ: 2140/01-13-10-1
U Krapini, 7. lipnja 2010.
 
             Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 32/09. i 4/10.), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
osobnog automobila
 
Predmet nabave:
 
Osobni automobil – ŠKODA FABIA SIMPLY 1.4 16V
 
Osnovni podaci o automobilu:
Vrsta vozila: osobni automobil
Boja: Brilliant srebrna metalik
Broj vrata: 5
Vrsta motora: benzinski
Snaga motora: min. 63 kW/86 KS
Zapremnina: min. 1390 ccm
Vrsta mjenjača: 5-stupanjski ručni mjenjač
Godina proizvodnje: 2010.
Rok isporuke: najkasnije 60 radnih dana od dana sklapanja ugovora
Jamstvo: 4 godine ili do prijeđenih 100.000,00 km
Serijska oprema:
- ABS sustav protiv blokiranja kotača,
- bočne zaštitne letvice na vratima,
- branici u boji vozila,
- brisač stražnjeg stakla,
- centralno zaključavanje,
- čelični naplatci 5Jx14 s gumama 165/70 R14 i sa ukrasnim poklopcima kotača,
- električni podizači prednjih stakala sa centralnim zaključavanjem,
- elektronska blokada motora,
- grijanje stražnjeg stakla,
- klima uređaj «Climatic» sa poluautomatskom regulacijom,
- nasloni za glavu sprijeda i straga, podesivi po visini,
- potpuno pocinčana karoserija,
- priprema za radio sa 4 zvučnika,
- rezervni kotač s čeličnim naplatkom 5Jx14 i gumom 165/70 R14,
- servo upravljač podesiv po visini i dubini,
- tri naslona za glavu na stražnjoj klupi sa pojasevima u tri točke,
- zelena termoizolacijska stakla,
- zračni jastuk za suvozača,
- zračni jastuk za vozača sa zatezačem sigurnosnog pojasa.
 
Napomena: Osobni automobil mora biti nov (nerabljen).
 
Rok isporuke: najkasnije 60 radnih dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
 
Mjesto isporuke: Krapina, Magistratska 1.
 
Načini podnošenja ponude: 
 
· poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Služba za zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom „Nabava osobnog automobila“,
· telefaksom, na broj 049/329-255,
· elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava@kzz.hr,
· neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok za podnošenje ponude:  10. lipanj 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
 
·  osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj, sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail     adresa (ako postoji) – prema Obrascu ponude u prilogu,
· original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
· cijena vozila iskazana bez poreza na dodanu vrijednost u koju valja uračunati sve troškove do isporuke (transportni troškovi, dekonzervacija, priprema za isporuku s primopredajnim servisom i sl.)
· porez na dodanu vrijednost,
· ukupna cijena vozila s porezom na dodanu vrijednost,
· cijene se pišu brojkama i slovima.
 
Kriterij za odabir ponude:
 
· najniža cijena vozila, iskazana bez PDV – a,
· ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu cijenu, kao najpovoljnija će biti odabrana ponuda ponuditelja koja je zaprimljena ranije kod naručitelja.
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan.
 
Napomena:
Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga potrebno
priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom
poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.        
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti dostavljeni traženi
prilozi neće se razmatrati.
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava predmeta
nabave biti će ugovorena neposredno o ćemu će biti objavljena obavijest na web stranici
Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osobe:
 
Krešimir Božić         
tel: 049/329-253
 
Petra Vrančić Lež
tel: 049/329-253
 
P R O Č E L N I C A
Petra Vrančić Lež
 
                                                          

Prilozi:

> Obavijest o početku postupka nabave i obrazac ponude
> Obavijest o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 7.6.2010. | Prikazano 2281 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009