Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
8.2.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Redovno održavanje ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije

Predmet nabave je redovno održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini, prema troškovniku koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

         

         REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/03
URBROJ: 2140/01-13-10-1
Krapina, 08. veljače 2010.
 
 
            Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba, radova i usluga za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 32/09), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje:
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
usluga redovnog održavanja ploča dobrodošlice i
turističke „smeđe“ signalizacije
 
 
Predmet nabave: redovno održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini, prema troškovniku koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Razdoblje izvršavanja radova: od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2010. godine
 
Mjesto izvršavanja radova: na lokacijama prema popisu koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Način izvršavanja radova: prema Prijedlogu Ugovora o redovnom održavanju ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2010. godini, u prilogu ove Obavijesti.
 
Načini podnošenja ponude:
- poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije
- telefaksom, na broj 049/329-089
- elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava©kzz.hr
- neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
Rok podnošenja ponude: 11. veljače 2010. godine.
 
Obvezni sadržaj ponude:
- osnovni podaci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj
- sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji)
- original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana da dana objave ove Obavijesti
- popunjeni troškovnik prema prilogu ove Obavijesti
- Preslika Isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojim ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
- Najmanje jedna potvrda druge ugovorne strane kojom ponuditelj dokazuje da je uredno izvršio radove kao u predmetu nabave
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena bez poreza na dodanu vrijednost
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće biti dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati.
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava usluga redovnog održavanja ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije biti će ugovorena neposredno o čemu će biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osobe:
 
Željko Horvat     tel: 049/329-082
                       e-mail: zeljko.horvat©kzz.hr
 
Marija Laginja    tel: 049/329-080
                      e-mail: marija.laginja©kzz.hr
 
 
P R O Č E L N I C A
Petra Vrančić Lež v.r.

Prilozi:

> Obavijest o početku nabave
> Prijedlog ugovora
> Troškovnik
> Popis lokacija
> Obavijest o izboru

Zadnja promjena: 8.2.2010. | Prikazano 1445 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| 26.10.2019. U promet puštena dionica brze ceste od Bedekovčine do Zlatar Bistrice
23.10.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija ulice u Zlataru)
21.10.2019. | Rok: 22.11.2019. Javna nabava: Usluga prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač
6.9.2019. Održana 5. sjednica Odbora za sigurnost u prometu
30.8.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Biciklistička staza Zabok - Oroslavje)
30.8.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Bic. staza Zabok - Oroslavje, dio. Oroslavje)
21.8.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP, spojni vod, Bedekovčina)
| 19.8.2019. Pri kraju sanacija ŽC 2215 u Radakovu
16.8.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (prometnica, N. Dvori Klanječki, Tomaševec)
| 14.8.2019. U TIJEKU RADOVI NA GRADNJI ROTORA U OROSLAVJU
23.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Hrašćina, nerazvrstana cesta)
15.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Krapinske Toplice, prilazna cesta)
12.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Grad Zabok, Ulica J.J. Strossmayera)
8.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC, sanacija klizišta na LC 22001)
2.7.2019. | Rok: Zavr. I. izmjena Pravilnika o sufin. Programa vodoopskrbe i odvodnje (savjetovanje)
| 12.6.2019. POČINJE IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA U OROSLAVJU
| 10.6.2019. Počinje 2,89 mil. kn vrijedna rekonstrukcija Zagrebačke ulice
7.6.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Hrašćina, uređenje NC Rogini-Žugci)
5.6.2019. | Rok: Zavr. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (potok Šemnica, održavanje)
31.5.2019. Izvješće o provedenom savjetovanju