Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
Odaberite grad / općinu:
Općina Zlatar Bistrica
O Gradu / Općini
Preskoči kartu

Površina: 25 km2
Broj stanovnika: 2581

Web stranica: www.zlatar-bistrica.hr

Naselja:

Ervenik Zlatarski (Zl. Bistrica), Lipovec, Lovrečan, Opasanjek, Veleškovec, Zlatar Bistrica

Uprava:

  • Adresa: Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica
  • Načelnik: Žarko Miholić
  • Predsjednik Općinskog Vijeća: Vladimir Frčko
  • Telefon: 049/502-615, 461-073, 461-204
  • Faks: 049/462-143
  • E-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr
Najnovije
Akti župana
Službeni glasnik
Sa službenih stranica

24.9.2020.
Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu
Odluka o pokretanju postupka Poziv na dostavu ponuda Dokumentacija o nabavi prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora
21.9.2020.
Općina Zlatar Bistrica i projekat WiFi4EU
    Projekt: WiFi4EU Korisnik projekta: Općina Zlatar Bistrica Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Općina Zlatar Bistrica prijavila se na četvrti poziv za dodjelu vaučera u sklopu europske inicijative WiFi4EU, te je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK) odnosno bespovratnih […]
17.9.2020.
Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec
Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Državnog Pedagoškog standarda pravo na besplatni prijevoz imaju učenici osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenima 3 i više km (1-4 razred) i naseljima udaljenim 5 i više km (5-8 razred) od škole. U novoj školskoj godini 2020/2021 broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na relaciji Lipovec-Veleškovec […]
17.9.2020.
Financiranje engleskog jezika kao izvannastavne aktivnosti
Odlukom načelnika Općine Zlatar Bistrica o financiranju engleskog jezika počevši od školske godine 2010./2011. godine učenici osnovne škole Zlatar Bistrica uče engleski jezik od 1-3 razreda kao drugi strani jezik u potpunosti financiran od strane Općine Zlatar Bistrica. Upoznat s problemom održavanja nastave engleskog jezika u školskoj godini 2020/2021. od strane Ravnateljice Osnovne škole Zlatar […]
17.9.2020.
Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec
Na inicijativu mještana naselja Veleškovec, Načelnik Općine Zlatar Bistrica je  u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorio postavu fiksnog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u sklopu Nacionalnog program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Do trenutka postave uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila sa nadležnom policijskom upravom dogovorena je pojačana kontrola brzine kretanja vozila na […]
14.9.2020.
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ZLATAR BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 604-01/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-2 Zlatar Bistrica, 14.09.2020.g.   Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni […]
10.9.2020.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Poništenje postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu ODLUKA O PONIŠTENJU
8.9.2020.
Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola
OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 602-03/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-1 Zlatar Bistrica, 08.09.2020.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  53 A/19), Načelnik općine donosi slijedeću   O   D   L   U   K   U […]
1.9.2020.
OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA „ZLATNI DANI“ ZLATAR BISTRICA
Pedagoška godina za dječje vrtiće počinje 01.rujna 2020.godine. Ovu pedagošku godinu započinjemo u izmijenjenim uvjetima zbog pandemije virusa COVID-19. Sukladno Uputama HZJZ i MZO, rad Vrtića prilagođavati će se našim mogućnostima i u skladu s epidemiološkom situacijom na našem području. Molimo roditelje da prouče dokumente u prilogu – Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 […]
27.8.2020.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Savjetnika za proračun, društvene djelatnosti i EU Fondove, objavljen u Narodnim novinama broj 95/2020, Oglasni dio od 26.08.2020.g. – detaljnije pod DOKUMENTI – JAVNI  NATJEČAJI  I  POZIVI 
 
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009