Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
28.7.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu nalazi se u prilogu ispod teksta.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/35

URBROJ: 2140/01-08-20-14

Krapina, 28. srpnja 2020.

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Odluke (KLASA: UP/I-351-01/19-01/35, URBROJ: 2140/01-08-20-13 od 21.07.2020. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave

u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“

I.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu (dalje u tekstu: Studija), koju je za nositelja zahvata Općinu Radoboj u srpnju 2020. godine izradio ovlaštenik Geonatura d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

III.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj radnim danom od 7 do 15 sati. Studija će za vrijeme trajanja javne rasprave biti objavljena i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 02. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici nositelja zahvata Općine Radoboj i ovlaštenika koji je izradio Studiju, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisivati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, mogu dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina u pisanom obliku ili e-poštom na adresu: okolis@kzz.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest objavljuje se u područnom tisku „Zagorski list“, na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) te oglasnim pločama Krapinsko-zagorske županije i Općine Radoboj, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilozi:

> Obavijest o provođenju javne rasprave
Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Zadnja promjena: 7.8.2020. | Prikazano 31 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
7.8.2020. | Rok: 21.8.2020. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivica Hršak)
29.7.2020. | Rok: Sutra
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Šaraf)
28.7.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - šumska cesta “Jakopići-Črne Mlake”
23.7.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Solida Konjščina d.o.o.)
| 1.7.2020. Predavanje o eko - aktivizmu i održivom razvoju
29.6.2020. | Rok: Zavr. Javna rasprava - Procjena utjecaja na okoliš - izmjena i dopuna kolnika - AZM
12.6.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Robert Črnjević)
| 2.6.2020. U ZELENJAKU POČELA GRADNJA 1,65 MIL. KN VRIJEDNE STAZE KROZ KROŠNJE
26.5.2020. Izvješće o provedbi Plana gosp. otpadom RH za 2019. g. (i objedinjena izvješća JLS)
25.5.2020. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2019.
18.5.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC - san. klizišta i rek. ceste Donja Selnica)
11.5.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - prenamjena parcele u Općini Radoboj
20.4.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zagorski vodovod)
17.4.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Josip Poljak)
3.4.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ETI INŽENJERING d.o.o.)
24.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (BOMEGA promet, Zabok)
20.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Toplak, Đurmanec)
20.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krakom Krapina)
19.3.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – gradnja polj. zgrade u Općini Radoboj
19.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Bosak)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009