Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
11.7.2019.  | Novosti

Novi Erasmus+ projekt Osnovne škole Bedekovčina

Agencija za mobilnost i programe EU odobrilo je financiranje projektnog prijedloga OŠ Bedekovčina pod nazivom "Škola je fora - zaIGRAJMO se i učimo!" u iznosu od 12.758,00 eura.

Projekt "Škola je fora - zaIGRAJMO se i učimo!" će trajati 24 mjeseca (početak 2. rujna 2019.), a u mobilnostima će sudjelovati ukupno 6 djelatnika OŠ Bedekovčina.

Nakon što je tijekom ožujka i travnja 2018. godine u OŠ Bedekovčina provedeno opsežno samovrednovanje, obradom i analizom prikupljenih upitnika, s naglaskom na odgovore i stavove učenika, jasno su se izdvojila dva područja u kojima je nužno unapređenje. Jedno područje definirali su učenički odgovori na anketne tvrdnje koje se tiču opće emocije učenika prema školi i zanimljivosti nastavnih sadržaja i načina predavanja učitelja, a drugo područje učenički odgovori na tvrdnje vezane za međusobne odnose učenika u školi. Odgovori učenika u velikoj su se mjeri podudarali s rezultatima praćenja i analize uspjeha učenika, gdje se kod određenog dijela učenika utvrdila niska razinu usvajanja odgojno-obrazovnih ishoda, što je na kraju rezultiralo i relativno lošim uspjehom.  I kod međusobnih odnosa među učenicima analize upućuju na lagani porast neprihvatljivih oblika ponašanja i isključivosti te međuvršnjačkih sukoba ili nasilnih oblika ponašanja među učenicima. Kako bismo u čim većoj mogućoj mjeri povećali zainteresiranost učenika za nastavu i školu (a samim time poboljšali njihov uspjeh) te poboljšali klimu u razredu i školi, nužno je dodatno osposobljavanje i usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, kako na području novih metodičkih i didaktičkih principa te inovativnih metoda u poučavanju, tako i na području razvijanja soci-emocionalnih vještina i kvalitetnog suradničkog odnosa učenik-učenik i učenik-učitelj. S obzirom da igra potiče maštu i kreativnost te je učenicima najzabavniji oblik učenja, gdje ujedno dolazi do razvoja komunikacijskih i opće socijalnih vještina i jačanja osjećaja pripadnosti i prihvaćanja, implementaciju igre u nastavni proces vidimo kao velik potencijal za unapređenje navedenih prioritetnih područja unapređenja škole.

Ukupno u projektu i timskoj mobilnosti sudjeluje 6 zaposlenika škole; dvije učiteljice razredne nastave, dvije učiteljice engleskog jezika, vjeroučiteljica i stručna suradnica pedagoginja. Navedeni učitelji i stručni suradnici svojim profilima obuhvaćaju stručna područja i ciljane skupine učenika gdje se pokazala najveća potreba za unapređenjem. Nakon osmišljavanja projekta, odabrani i uključeni učitelji i stručna suradnica su putem eTwinninga i SEG-a odabrali edukacije/mobilnosti koji odgovaraju ciljevima projekta i potrebama škole, vezanim za unapređenje kvalitete nastave i prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja. Odabranim mobilnostima će učitelji i stručni suradnici putem edukacija, upoznavanja drugih obrazovnih sustava i primjera dobre prakse, dobiti najkvalitetnije i najprimjenjivije nove spoznaje i iskustva koje će kasnije diseminirati na stručnim aktivima, razrednim i učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima u OŠ Bedekovčina te ih implementirati u nastavni proces u Osnovnoj školi Bedekovčina, a kako bi se povećao interes učenika za školuočuvala i podigla razina izvrsnosti koju škola ima te trajno poboljšala psihosocijalna klima i odnosi među učenicima. Na taj način će svi učitelji i stručni suradnici OŠ Bedekovčina biti upoznati s novo stečenim znanjima, vještinama i iskustvima, a roditelji i učenici će biti dodatno educirani. Osim što će svi dionici odgojno-obrazovnog procesa u OŠ Bedekovčina steći nove nužne kompetencije, očekivani dugoročni rezultati projekta su povećani interes učenika za nastavni proces i veći uspjeh u odgojno-obrazovnim postignućima, koje će za posljedicu imati osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti kod učenika, učitelja i roditelja.


Zadnja promjena: 11.7.2019. | Prikazano 999 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009