Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
5.1.2015.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015. godinu

Ovaj Godišnji plan rada je dokument koji je Služba za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije u suradnji s rukovodstvom Krapinsko-zagorske županije izradila za 2015. godinu.

Godišnji plan rada se temelji na procjeni rizika sustava i procesa koji se odvijaju unutar Krapinsko-zagorske županije i njezinih upravnih odjela, a utvrđeni su primjenom metodologije iz Priručnika za unutarnje revizore verzija 4.0.

Planom se uređuje rad Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a temelji se na Strateškom planu rada za razdoblje 2015. – 2017. godina.

Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju izrađen je u skladu s člankom 16. i 28. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te sa Priručnikom za unutarnje revizore verzija 4.0.

ULOGA I SVRHA UNUTARNJE REVIZIJE

Unutarnja revizija je neovisna jedinica koja daje objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje rada Krapinsko - zagorske županije, a svrha joj je dodavanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja Županije.

Rad unutarnje revizije temelji se na propisanoj metodologiji usklađenoj sa važećim zakonskim propisima, Povelji unutarnjih revizora i Kodeksu strukovne etike unutarnjih revizora.

Pomaže rukovodstvu Županije u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih uz upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje.U tu svrhu daje analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane uz pregledane aktivnosti.

U cilju izvršenja zakonskih obaveza i realizacije Programa rada za razdoblje 2015-2017 Služba za unutarnju reviziju županije definirala je sljedeće strateške ciljeve:

  • povećati odgovornost u potrošnji proračunskih sredstava osiguranjem i provođenjem unutarnje revizije;
  • povećati odgovornost upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom (evidentiranje vlasništva, uređivanje imovinsko pravnih odnosa)
  • povećati povjerenje javnosti u rad Krapinsko – zagorske županije kroz adekvatnost kontrola i upravljanja rizicima;
  • postići transparentnost rada Službe za unutarnju reviziju kroz objavljivanje izvješća o izvršenoj reviziji i izgradnju odnosa sa Državnim uredom za reviziju i Središnjom harmonizacijskom jedinicom;
  • poboljšati kvalitetu i pouzdanost procesa Županije i osigurati nalaze i preporuke koje utječu na upravljanje Županijom;
  • osigurati zakonitost u radu Županije i identificirati odstupanja radi poduzimanja odgovarajućih aktivnosti
  • omogućiti uvjete i informacije za učinkovito upravljanje i kontrolu rada Županije kroz proces preispitivanja i provjera na temelju revizorskih izvješća.
  • organizirati i popuniti Službu za unutarnju reviziju sukladno zakonskim propisima.

Prilozi:

Godišnji plan

Zadnja promjena: 22.10.2015. | Prikazano 10050 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
17.9.2019. Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika - poziv na provjeru
23.8.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
| 4.7.2019. KZŽ JOŠ JEDNA "PETICA" ZA TRANSPARENTNOST PRORAČUNA
26.6.2019. | Rok: Zavr. Javni natječaj za prijam u službu savjetnika za javnu nabavu i EU fondove
12.6.2019. Obavijest - e-Račun
17.4.2019. Proljetne radionice za darovite, talentirane i motivirane učenike - 2019. godina
12.1.2019. Registar ugovora za 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. i 2013. godinu
24.12.2018. | Rok: Zavr. Javna nabava: Opskrba električnom energijom za KZŽ i ustanove kojima je KZŽ osnivač
| 3.7.2018. Županija i ove godine dobila priznanje za transparentnost proračuna
4.4.2018. Imenovana pročelnica UO za javnu nabavu i Europske fondove
2.3.2018. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
16.2.2018. | Rok: Zavr. Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu i EU fondove
16.1.2018. Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva
20.12.2017. | Rok: Zavr. Javna nabava: Opskrba prirodnim plinom za KZŽ i ustanove kojima je KZŽ osnivač
27.7.2017. | Rok: Zavr. Javna nabava: Javna nabava usluge izrade proj.-teh. dok. i usluge nadzora nad izvedbom manjih infrastrukturnih zahvata
| 7.7.2017. Održana 2. sjednica Radne skupine unutarnjih revizora zajednice županija
29.6.2017. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - ambulanta Lobor
27.6.2017. | Rok: Zavr. Jednostavna nabava: Nabava bagatelne vrijednosti radova na sanaciji Centra za odgoj i obrazovanje Kr. Toplice
23.6.2017. | Rok: Zavr. Javna nabava: Izgradnja školske sportske dvorane uz PŠ Hrašćina
20.6.2017. | Rok: Zavr. Jednostavna nabava: Nabava bagatelne vrijednosti radova na sanaciji i obnovi ambulante u Loboru