Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
29.2.2016.

Gospodarski pokazatelji

Osnovni financijski rezultati poduzetnika Krapinsko-zagorske županije u 2017.g. (iznosi u tisućama kuna)

Opis

2016.

2017.

Indeks

Udjel županije u RH (%)

Broj poduzetnika

1.975

2.033

103

1,7

Broj zaposlenih

19.309

20.203

104,6

2,3

Ukupni prihodi

11.053.586

11.755.960

106,3

1,7

Ukupni rashodi

10.412.761

11.061.184

106,2

1,7

Dobit prije oporezivanja

820.268

867.848

105,8

1,8

Gubitak prije oporezivanja

179.442

173.071

96,5

0,9

Porez na dobit

109.690

116.497

106,2

1,7

Dobit razdoblja

710.760

751.274

105,7

1,8

Gubitak razdoblja

179.625

172.994

96,3

0,9

Izvoz

3.542.009

3.796.094

107,2

2,8

Uvoz

2.011.711

2.229.801

110,8

1,9

Trgovinski saldo

1.530.298

1.566.293

102,4

7,8

Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu

487.670

506.565

103,9

2,1

Prosječna mjesečna neto plaća (u kunama)

4.354

4.645

106,7

86,5

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

U 2017. godini, u Krapinsko-zagorskoj županiji, poslovalo je 2.033 obveznika poreza na dobit, koji su zapošljavali ukupno 20.203 djelatnika. Broj novoosnovanih tvrtki veći je za 3% u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, a pozitivan trend pokazuje i broj zaposlenih koji je povećan je za 4,6%. Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske županije iznosili su 11,76 milijardi kuna. Ostvareni prihodi povećani su za 6,35% u 2017. godini.

U 2017. godini ostvaren je prihod od prodaje u inozemstvu u iznosu od 3,78 milijardi kuna i bilježi rast od 7,2% u odnosu na 2016. godinu. Na stranim tržištima svoje proizvode i usluge plasiralo je 387 (19% od ukupnog broja) poduzetnika, a u odnosu na prošlu svoje proizvode i usluge plasiralo je 7,8% više poduzetnika. Istovremeno u istom razdoblju ostvaren je uvoz u iznosu od 2,23 milijardi kuna, čime je ostvarena pozitivna razlika od 1,57 milijardi kuna. Udio prihoda ostvarenih prodajom u inozemstvu u ukupnim prihodima, u 2017. godini, iznosi 32,3%. Pokrivenost uvoza izvozom u 2017. godini iznosila je 170 %. Na razini Republike Hrvatske pokrivenost uvoza izvozom u 2017. godini iznosila je 64,1%.

U novu dugotrajnu imovinu u 2017. godini investiralo je 276 (13,6% od ukupnog broja) poduzetnika što je 10% više poduzetnika u odnosu na prošlu godinu kada je investirao 251 poduzetnik. Vrijednost investicija u 2017. godini bila je 506,56 milijuna kn što je povećanje od 4 % u odnosu na prethodnu, 2016. godinu.

Najznačajniju ulogu u strukturi Krapinsko-zagorske županije prema ostvarenim ukupnim prihodima u 2017. godini imali su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije s rezultatom od 5,6 milijardi kuna, što predstavlja povećanje od 7,0% u odnosu na prethodno razdoblje. U ukupnim prihodima županije navedena djelatnost sudjeluje sa 47,6%. Osim toga, poduzetnici prerađivačke industrije ističu se s najvećim brojem zaposlenih (9.880) u 2017. godini. U djelatnosti trgovine na veliko i malo poslovalo je najviše poduzetnika (433 poduzetnika), koji su zabilježili 3.292 zaposlenih, odnosno 4,2% više nego 2016. godine.

Najveći broj poduzetnika bio je u trgovini na veliko i malo (433), a zatim slijede poduzetnici prerađivačke industrije (415 poduzetnika) koji su imali najveće prihode i to u iznosu od 5,6 milijardi kuna, ali ujedno i najveće rashode, 5,2 milijarde kuna. Poduzetnici trgovine i prerađivačke industrije zajedno sudjeluju u ukupnim prihodima Krapinsko-zagorske županije s 72,5%, a u ukupnim rashodima županije s udjelom od 72,0%.

 

Rang lista prvih deset poduzetnika Krapinsko-zagorske županije po ukupnom prihodu u 2017. g.(iznosi u tisućama kuna)

R. br.

OIB

Naziv

Mjesto

Prihodi od izvoza

1.

74210066591

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d.

Hum na Sutli

865.564

2.

61235801451

OMCO CROATIA d.o.o.

Hum na Sutli

571.831

3.

98656691838

JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.

Krapina

464.277

4.

84210581427

TRGOCENTAR d.o.o.

Zabok

331.908

5.

92498671077

TRGOSTIL d.d.

Donja Stubica

311.025

6.

96648829623

VALOVITI PAPIR DUNAPACK d.o.o.

Zabok

287.094

7.

43325648866

AQUAFILCRO d.o.o.

Oroslavje

281.825

8.

94682632604

MASS SHOES

Klanjec

237.175

9.

81619090993

KOSTEL PROMET

Pregrada

162.389

10.

67564739211

ŠPOLJAR TRANSPORT d.o.o.

Pregrada

144.059

Ukupno 10 najvećih poduzetnika po ukupnim prihodima

3.657.146

Udio 10 najvećih poduzetnika po ukupnim prihodima u uk. prihodima KZŽ

31,1%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

Prvi poduzetnik u Krapinsko-zagorskoj županiji na rang listi po ukupnim prihodima u 2017. godini bio je veliki poduzetnik sa sjedištem u općini Hum na Sutli, Vetropack Straža tvornica stakla d.d. (865,6 milijuna kuna), a slijede ga veliki poduzetnici OMCO CROATIA d.o.o. (571,8 milijuna kuna) i JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. (464,3 milijuna). Na četvrtom je mjestu poduzetnik sa sjedištem u gradu Zaboku, TRGOCENTAR d.o.o. (331,9 milijuna kuna), dok se na petom mjestu nalazi TRGOSTIL d.d. iz Donje Stubice (311 milijuna kuna). Prvih deset poduzetnika ostvarilo je gotovo 3,7 milijardi kuna ukupnih prihoda ili 31,1% prihoda poduzetnika Krapinsko-zagorske županije.

Najveći izvoznik u 2017. godini u Krapinsko-zagorskoj županiji bio je veliki poduzetnik Vetropack Straža tvornica stakla d.d. registriran u području djelatnosti C (prerađivačka industrija), razred djelatnosti 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla, koji je ostvario 606,2 milijuna kuna prihoda od izvoza. Prvih deset poduzetnika po izvozu u 2017. sudjelovali su u ukupnom izvozu poduzetnika Krapinsko-zagorske županije s udjelom od 58,9%.

Rang lista prvih deset poduzetnika Krapinsko-zagorske županije po prihodima od izvoza u 2017. g.

R. br.

OIB

Naziv

Mjesto

Prihodi od izvoza

1.

74210066591

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d.

Hum na Sutli

606.213

2.

61235801451

OMCO CROATIA d.o.o.

Hum na Sutli

536.189

3.

43325648866

AQUAFILCRO d.o.o.

Oroslavje

279.313

4.

98656691838

JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.

Krapina

209.173

5.

81619090993

KOSTEL PROMET

Pregrada

159.727

6.

96648829623

VALOVITI PAPIR DUNAPACK d.o.o.

Zabok

123.682

7.

67564739211

ŠPOLJAR TRANSPORT d.o.o.

Pregrada

115.596

8.

64946287503

MELTAL SL d.o.o.

Veliko Trgovišće

73.796

9.

5720397780

ALATI STUHNE d.o.o.

Pregrada

70.025

10.

68555837387

STRAŽAPLASTIKA d.d.

Hum na Sutli

61.607

Ukupno 10 najvećih poduzetnika po prihodima od izvoza

2.235.321

Udio 10 najvećih poduzetnika po prihodima od izvoza u izvozu poduzetnika KZŽ

58,9%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

Raspoloživi podaci o vrijednostima izvoza i uvoza pokazuju da je Krapinsko-zagorska županija dostigla pretkriznu razinu robnog izvoza. Sama prošla godina obilježena je daljnjim porastom vrijednosti izvoza i uvoza na godišnjoj razini. Takvim kretanjima doprinijeli su daljnji učinci pristupanja EU na povećani obujam robne razmjene, povoljna globalna kretanja, posebno stabilan rast Europske unije kao najznačajnijeg tržišta Krapinsko-zagorske županije, rast globalnih cijena energenata i dijela sirovina, ali i povećana orijentacija poduzetnika na izvoz. Promatrano po djelatnostima koje izvoze, podaci su obrađeni po organizacijskom načelu, dakle prema djelatnostima tvrtki koje su ostvarile izvoz (glavna djelatnost) u Krapinsko-zagorskoj županiji prednjači prerađivačka industrija, čiji se udio kreće u strukturi izvoza sa 88,8 %, slijedi opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenjem otpadom u strukturi izvoza sa 6,8 %. Najzastupljenija tržišta su i dalje tržišta EU-Slovenija, Italija, Njemačka, Austrija, Bosna i Hercegovina).

Robna razmjena Krapinsko-zagorske županije

Robni izvoz, 000 EUR

322.960

363.697

381.247

408.312

454.909

488.862

Robni uvoz, 000 EUR

283.685

294.201

313.996

322.390

350.277

389.693

Saldo robne razmjene, mil EUR

39.275

69.496

67.251

85.922

104.632

99.169

Udio izvoza županije  u izvozu RH, %

3,4

3,8

3,7

3,5

3,7

3,5

Udio uvoza županije u uvozu RH, %

1,7

1,8

1,8

1,7

1,8

1,8

Rang u RH po vrijednosti izvoza

10.

9.

9.

10.

9.

9.

Vrijednost izvoza per capita, EUR

2.452

2.779

2.933

3.168

3.561

3.827

Rang u RH po izvozu per capita

6.

5.

5.

6.

4.

4.

*Privremeni podaci; izvoz per capita je izračunat po procjeni broja stanovnika za 2016. godinu

Izvor: DZS; obrada: HGK

Vrijednosti izvoza i uvoza Krapinsko-zagorske županije po NKD-u u 2017. godini 1)

 

Vrijednosti izvoza, 000 HRK

Struktura,

%

Vrijednosti uvoza, 000 HRK

Struktura,

%

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

12.298

0,3

2.500

0,1

B

Rudarstvo i vađenje

18.120

0,5

2.315

0,1

C

Prerađivačka industrija

3.238.373

88,8

2.006.965

69,0

D

Opskrba el. energijom, plinom, parom i klimatizacija

1.925

0,1

-

-

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

246.239

6,8

16.239

 

0,6

F

Građevinarstvo

7.092

0,2

30.274

1,0

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

105.001

2,9

599.890

20,6

H

Prijevoz i skladištenje

4.450

0,1

60.000

2,1

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

2.821

0,1

16.346

 

0,6

J

Informacije i komunikacije

-

-

2.771

0,1

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

-

-

-

-

L

Poslovanje nekretninama

-

-

-

-

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

11

0,0

157.566

5,4

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

-

-

146

0,0

O

Javna uprava i obrana; obvezno soc. osiguranje

-

-

-

-

P

Obrazovanje

-

-

2

0,0

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

-

-

82

0,0

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

182

0,0

1.047

0,0

S

Ostale uslužne djelatnosti

109

0,0

10.919

0,4

 

UKUPNO

3.647.148

100,0

2.907.062

100,0


Zadnja promjena: 13.9.2018. | Prikazano 19824 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| 23.2.2021. 200 tisuća kuna za promociju i edukaciju obrtnika i gospodarstvenika
| 21.2.2021. Sastanak na temu pomoći ugostiteljskom i turističkom sektoru
18.2.2021. Župan: "U razvojni sporazum Sjever ugradit ćemo preko 2 milijarde kuna projekata"
12.2.2021. U razdoblju 2017.-2021. preko 331 mil. kn. za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i t
11.2.2021. | Rok: 28.2.2021.
Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
4.2.2021. Vlatka Mlakar na čelu Radne skupine za gospodarstvo HRVZZ
13.1.2021. Poduzetnici u Poslovno-tehnološkom inkubatoru oslobođeni plaćanja zakupnine
7.1.2021. Savjetovanje sa javnošću - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu
| 21.12.2020. Održana dodjela zlatnih plaketa HGK ŽK Krapina
21.12.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju
| 9.12.2020. Održana 11. sjednica GSV-a KZŽ
8.12.2020. Vetropack Straža – najbolja velika tvrtka u Hrvatskoj!
7.12.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Savjetovanje - opskrba električnom energijom za KZŽ
| 19.11.2020. POMOĆ UGOSTITELJSTVU U KORONA KRIZI
23.10.2020. Prvi virtualni dan EU fondova
| 28.9.2020. Dani otvorenih vrata Poslovno-tehnološkog inkubatora
14.9.2020. Obavijest o preseljenju Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam....
| 10.9.2020. 28. ZAGORSKI GOSPODARSKI ZBOR
| 1.9.2020. Župan Kolar na konferenciji „Oporavak lokalnih proračuna i komunalnih investicija“
31.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za 11. Sajamsku izložbu "100% ZAGORSKO" u Zagrebu
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009