Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
6.5.2019.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - August Cerovečki

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene u Radoboju.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000107

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 06.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUGUST CEROVEČKI, HR-10000 ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 51

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

- građevinu stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 1285/1 k.o. Radoboj (koja će se formirati od dijela kat.čest.broj 1285 k.o. Radoboj i dijela kat.čest.broj 1286 k.o. Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

             sabor_grb_rh_220 - mali

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000107

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 06.05.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUGUST CEROVEČKI, HR-10000 ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 51

- dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

-     građevinu stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 1285/1 k.o. Radoboj (koja će se formirati od dijela kat.čest.broj 1285 k.o. Radoboj i dijela kat.čest.broj 1286 k.o. Radoboj).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.05.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   U spis, ovdje

Prilozi:

> Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 7.5.2019. | Prikazano 455 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Jučer | Rok: 30.7.2019. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Biserka Pavičić
Jučer | Rok: 30.7.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Biserka Pavičić)
17.7.2019. | Rok: 29.7.2019. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - ŽUC
16.7.2019. Radno vrijeme pisarnice (Ispostava Donja Stubica i Zlatar)
16.7.2019. | Rok: 6.8.2019. Javna nabava: Radovi na obnovi Osnovne škole Mače - II. faza
15.7.2019. | Rok: 29.7.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Krapinske Toplice, prilazna cesta)
12.7.2019. | Rok: 29.7.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Grad Zabok, Ulica J.J. Strossmayera)
11.7.2019. | Rok: 12.8.2019. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodotoka Krapinica
10.7.2019. | Rok: 23.7.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dragutin Jurina)
10.7.2019. | Rok: 23.7.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ankica Škender)
9.7.2019. | Rok: 22.7.2019.
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Štefica Petreković)
9.7.2019. | Rok: 22.7.2019.
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Snježana Huljak - Petriček)
9.7.2019. Proglašena elementarna nepogoda za područje Grada Pregrade
8.7.2019. | Rok: 8.8.2019. Okolišna dozvola odlagalište „Gorjak“
8.7.2019. | Rok: Danas
Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC, sanacija klizišta na LC 22001)
5.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Općina Bedekovčina
4.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Gzim Muharemi
4.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - ŽUC
| 2.7.2019. 11 mil. KUNA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE I SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA
2.7.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Vladimir Kamenečki)