Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
6.3.2019.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Robert Štimac

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu, gospodarsku i pomoćnu zgradu na novoformiranoj građevnoj čestici u Desiniću.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

Tel: 377-211

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000048

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 06.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ROBERT ŠTIMAC, HR-49216 DESINIĆ, TRNOVEC DESINIĆKI 13.

- dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu, gospodarsku i pomoćnu zgradu

na novoformiranoj građevnoj čestici 979/11 k.o. Desinić koja se formira od dijela k.č.br. 979/2, 979/10, 979/11 i dijela k.č.br. 984/2 k.o. Desinić (Desinić, Trnovec Desinićki 13).

I.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat, soba 20.

II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.

Prilozi:

> Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 6.3.2019. | Prikazano 222 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Danas | Rok: 8.4.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (spojna cesta čvorište Poznanovec do DC D24)
22.3.2019. 22. ožujka - SVJETSKI DAN VODA
22.3.2019. | Rok: 29.3.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Sveti Križ Začretje, dječji park)
| 21.3.2019. 10 godina projekta „Znanjem do energetskih ušteda“
21.3.2019. | Rok: 2.4.2019. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Mario Turčec
20.3.2019. | Rok: 29.3.2019. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Vesna Hercigonja Đulić
20.3.2019. | Rok: 9.4.2019. Javna nabava: Usluga izrade dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorca Stubički Golubovec
19.3.2019. | Rok: 29.3.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Valoviti papir - Dunapack d.o.o.)
14.3.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - OŠ "Vladimir Nazor" Budinščina
13.3.2019. | Rok: Sutra
Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Općina Marija Bistrica
12.3.2019. Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (izgradnja igrališta u Zagori)
12.3.2019. CLIMATE STRIKE 2019 CROATIA
6.3.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Stjepan Gašpar
28.2.2019. | Rok: 30.3.2019. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (potok Šemnica, održavanje)
27.2.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Zdravko Mišak
21.2.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Željkica Masnjak)
20.2.2019. | Rok: Zavr. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom (VEC – METALI d.o.o.)
20.2.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ratko Katičić)
19.2.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Marija Hlupić Mikša
| 18.2.2019. PRESS – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ