Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
13.5.2014.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Bagatelna nabava prijenosnih računala za potrebe djelatnika upravnih tijela

Predmet nabave su prijenosna računala za računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, a postupak nabave provesti će se objavljivanjem poziva na dostavu ponuda neograničenom broju gospodarskih subjekata.

Odluku o odabiru najpovljnije ponude u postupku bagatelne nabave prijenosnih računala za potrebe djelatnika upravih tijela Krapinsko-zagorske županije možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

KLASA: 650-02/14-01/05

URBROJ: 2140/01-02-14-2

Krapina, 13. svibnja 2014.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) i članka 32. stavak 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst) Župan Krapinsko-zagorske županije dana 13. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PRIJENOSNIH RAČUNALA ZA

POTREBE DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

I.

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1

- OIB: 20042466298.

II.

Predmet nabave su prijenosna računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

III.

Procijenjena vrijednost nabave 36.585,00 kuna (bez PDV-a).

IV.

Postupak nabave provesti će se objavljivanjem poziva na dostavu ponuda neograničenom broju gospodarskih subjekata, na način da će se poziv na dostavu ponuda objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije.

V.

U Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave imenuju se slijedeći službenici Krapinsko – zagorske županije:

1. Ivanka Znika, dipl. oecc., v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, predsjednica Povjerenstva,

2. Petra Vrančić Lež, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, zamjenica predsjednice Povjerenstva,

3. Ljiljana Horvat, dipl. iur., savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu, članica Povjerenstva,

4. Zoran Gumbas, b. sc. inf., viši referent za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove, član Povjerenstva.

VI.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave koordiniraju pripremu i provođenje postupka bagatelne nabave, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocijene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom bagatelne nabave.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je župan Željko Kolar.

Ž U P A N

Željko Kolar

 

Prilozi:

> Odluka
> Poziv na dostavu ponuda
> Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 19.5.2014. | Prikazano 9553 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009