Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
30.4.2014.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Bagatelna nabava računala za potrebe djelatnika upravnih tijela

Predmet nabave su računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, a postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

KLASA: 650-02/14-01/01
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina,  30. travnja 2014.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) i članka 32. stavak 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst)  Župan Krapinsko-zagorske županije dana 30. travnja  2014. godine donosi

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE RAČUNALA ZA
POTREBE DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Podaci o naručitelju:

  • Naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1
  • OIB: 20042466298.

II.

 Predmet nabave su računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

III.

Procijenjena vrijednost nabave 64.228,00 kuna  (bez PDV-a).

IV.

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

V.

U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti   imenuju se slijedeći službenici Krapinsko – zagorske županije:

  1. Ivanka Znika, dipl. oecc., v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu,
  2. Petra Vrančić Lež, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela  za opće i zajedničke poslove,
  3. Ljiljana Horvat, dipl. iur., savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu,
  4. Zoran Gumbas, b. sc. inf., viši referent za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove

VI.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti, sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocijene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave bagatelne vrijednosti

VII.

 

Odgovorna osoba Naručitelja je župan Željko Kolar.

 

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Odluka o početku postupka bagatelne nabave računala

Zadnja promjena: 8.5.2014. | Prikazano 5215 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009