Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
8.5.2014.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Poništenje postupka bagatelne nabave računala za potrebne djelatnika

Poništava se postupak bagatelne nabave računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije pokrenut Odlukom o početku postupka bagatelne nabave računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije KLASA:650-02/14-01/02, URBROJ:2140/01-02-14-2 od 30. travnja 2014. godine.

KLASA: 650-02/14-01/01
URBROJ: 2140/01-02-14-5
Krapina, 8. svibnja 2014.

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.), članka 100. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011., 143/2013. i 13/2014.) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 7. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE RAČUNALA ZA POTREBE DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I

Poništava se postupak bagatelne nabave računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije pokrenut Odlukom o početku postupka bagatelne nabave računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije KLASA:650-02/14-01/01, URBROJ:2140/01-02-14-2 od 30. travnja 2014. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Željko Kolar

KLASA: 650-02/14-01/01
URBROJ: 2140/01-02-14-6
Krapina, 8. svibnja 2014.

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.), Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagetelne vrijednosti

OBAVIJEŠTAVA O DONOŠENJU ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE RAČUNALA ZA POTREBE DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

 Podaci o naručitelju:

  • naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1
  • OIB: 20042466298.

 II.

 Predmet nabave: računala za potrebe djelatnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

 III.

 Obrazloženje razloga poništenja: Članak 12. stavak 1. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) u vezi s člankom 100. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11., 143/13. i 13/14.).

 IV.

Ova Obavijest objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

POVJERENSTVO

Ivanka Znika

Prilozi:

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave računala i obavijest o donošenju odluke i obavijest o donošenju odluke

Zadnja promjena: 8.5.2014. | Prikazano 6373 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009