Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
21.3.2014.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti usluge izrade strateške studije utjecaja na okoliš II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana KZŽ

Predmet nabave je usluga izrade Strateške studije utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 360-01/14-01/20

URBROJ: 2140/01-02-14-3

Krapina, 21. ožujka 2014.

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) i članka 32. stavak 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst)  Župan Krapinsko-zagorske županije dana 20. ožujka 2014. godine donosi

 

odluku

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti usluge

izrade strateške studije utjecaja na okoliš II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

  

I. 

Podaci o naručitelju:

  • naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1
  • OIB: 20042466298

II.

Predmet nabave je usluga izrade Strateške studije utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije. 

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 80.000,00 kuna (bez PDV-a). 

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije. 

V.

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponude na adresu 1 (jednom) gospodarskom subjektu  temeljem članka 7. stavka 7. alineje 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.). 

VI.

U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti   imenuju se slijedeći službenici Krapinsko – zagorske županije:

  1. Ivanka Znika, dipl. oecc., v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu,
  2. mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
  3. Božica Rinkovec, dipl. ing. geotehnike, savjetnica za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  4. Ljiljana Horvat, dipl. iur., savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu, 

VII.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju pripremu i provođenje postupka bagatelne nabave, sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom bagatelne nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja. 

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je Župan Željko Kolar.

 

                                                                                                          Ž U P A N

                                                                                                        Željko Kolar

Prilozi:

> Odluka

Zadnja promjena: 21.3.2014. | Prikazano 9407 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
31.10.2019. Natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za fin. i proračun - poziv na provjeru
16.10.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg str. suradnika - poništenje
11.10.2019. | Rok: 25.11.2019. Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2020. godinu
11.10.2019. | Rok: Zavr. Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
27.9.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
17.9.2019. Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika - poziv na provjeru
23.8.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
| 4.7.2019. KZŽ JOŠ JEDNA "PETICA" ZA TRANSPARENTNOST PRORAČUNA
26.6.2019. | Rok: Zavr. Javni natječaj za prijam u službu savjetnika za javnu nabavu i EU fondove
12.6.2019. Obavijest - e-Račun
17.4.2019. Proljetne radionice za darovite, talentirane i motivirane učenike - 2019. godina
12.1.2019. Registar ugovora za 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. i 2013. godinu
24.12.2018. | Rok: Zavr. Javna nabava: Opskrba električnom energijom za KZŽ i ustanove kojima je KZŽ osnivač
| 3.7.2018. Županija i ove godine dobila priznanje za transparentnost proračuna
4.4.2018. Imenovana pročelnica UO za javnu nabavu i Europske fondove
2.3.2018. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
16.2.2018. | Rok: Zavr. Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu i EU fondove
16.1.2018. Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva
20.12.2017. | Rok: Zavr. Javna nabava: Opskrba prirodnim plinom za KZŽ i ustanove kojima je KZŽ osnivač
27.7.2017. | Rok: Zavr. Javna nabava: Javna nabava usluge izrade proj.-teh. dok. i usluge nadzora nad izvedbom manjih infrastrukturnih zahvata