Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
27.12.2019.  | Sjednice skupštine

Održana 18. sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u utorak, 10. prosinca 2019. godine održala svoju 18. sjednicu. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini okupilo se 32 članica i članova Skupštine na čelu s predsjednicom Vlastom Hubicki.

Županijska skupština je na ovoj sjednici donijela Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 246.801.659,94 kuna, što je za 0,5% manje u odnosu na 2019. godinu. Proračunom su obuhvaćene kontinuirane aktivnosti Županije, kao i realizacija kapitalnih projekata poput dovršetka izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora, dovršetka izgradnje dvorane u Hrašćini, energetske obnove osnovnih škola u Đurmancu, Gornjoj Stubici, Konjščini i Kumrovcu te srednjih škola u Bedekovčini i Konjščini, sufinanciranje sanacije dva odlagališta otpada, izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku i Znanstveno-edukativni zabavni centar u dvorcu Stubički Golubovec. Proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno sa proračunskim korisnicima, u koji su od ove godine uključeni i rashodi za zaposlene u obrazovnim ustanovama, iznosi  969.732.012,95 kuna. Članice i članovi Županijske skupštine prihvatili su Proračun sa 26 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržanim glasom. Nije prihvaćen amandman člana Skupštine Stjepana Ranogajca, koji je predložio da se sredstva za sport povećaju za 400.000 kuna (7 glasova za, 22 protiv i 1 suzdržani glas). Županijska skupština je na ovoj sjednici donijela i Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu te Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe za razdoblje rujan-studeni 2019. godine.

Budući da će se poslovi ureda državne uprave posebnim zakonima od 1. siječnja 2020. godine povjeriti županijama, Županijska skupština je donijela i Odluku  o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad mjesno nadležnog ureda državne uprave. Članice i članovi Skupštine donijeli su i Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, kojom se predviđa osnivanje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove; promjena naziva Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade te promjena naziva Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu. U skladu s ovom odlukom će i pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije biti drugačije raspoređeni među upravnim odjelima. Na sjednici Skupštine istaknuto je kako će Krapinsko-zagorska županija preuzeti 55 službenika i namještenika Ureda državne uprave, dok je 25 službenika prihvatilo stimulativne otpremnine iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. U skladu s najavljenim preuzimanjem djelatnika, donijeta je i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Članice i članovi Županijske skupštine donijeli su Odluku o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, prema kojoj će se provoditi sljedeće mjere:  1) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području KZŽ 2) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području KZŽ; 3) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZŽ; 4) Potpora za pripremu projektne dokumentacije te 5) Potpora poljoprivrednim udrugama.

Županijska skupština je također donijela Plan rada za 2020. godinu, Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020. godini te je verificirala zapisnik sa svoje 17. sjednice.

Skupština je na 18. sjednici prihvatila Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, I. Izmjenu i dopunu Plana rada i Financijskog plana za 2019., te je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2019. godinu.

Županijska skupština je također donijela Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2020. godinu te je usvojila Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Dužnosti predsjednice Odbora za društvene djelatnosti Županijske skupštine razriješena je Tajana Broz te je na istu dužnost imenovana Anita Krok.

Prije početka rada po dnevnom redu održan je aktualan sat u kojem su pitanja postavili Stjepan Ranogajec, o projektu poboljšanja primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZŽ te rokovima završetka istog,  Ivan Hren o stanju radova na gradnji novog bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice te Daniel Vnuk o davanju suglasnosti Srednje škole Oroslavje za korištenje zgrade škole za realizaciju projekta WiFi4Eu u Oroslavju.

MATERIJALI

PREZENTACIJE

ZAPISNIK


Zadnja promjena: 29.1.2020. | Prikazano 1748 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009