Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
14.12.2017.  | Sjednice skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u srijedu, 13. prosinca 2017. godine održala svoju 6. sjednicu. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini okupilo se 37 članica i članova Skupštine na čelu s predsjednicom Vlastom Hubicki.

Županijska skupština je na ovoj sjednici donijela Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu u iznosu 235.634.367,00 kn što je za 70.305.209,00 kn ili 42,5% više u odnosu na 2017. kada je iznosio 165.329.158,00 kn. Razlog povećanja prvenstveno je je provedba ključnih kapitalnih projekata vrijednih ukupno 90,5 milijuna kuna, sukladno Strategiji razvoja Županije:

Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini- Vrijednost ulaganja u 2018. g. iznosi 12,9 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost investicije 29,6 milijuna kuna, a raspoređena je i na 2019. i 2020. godinu. Tijekom 2018. sufinancira se sredstvima Europske unije putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 8,7 milijuna kuna (67,3%), sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova u iznosu od 3,2 milijuna (25,0%) te sredstvima kreditnog zaduženja u iznosu od 1 milijun kuna (7,7%).

Povećanje energetske učinkovitosti u četiri osnovne škole: Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok. Vrijednost ulaganja iznosi 25,2 milijuna kuna i u cijelosti se planira realizirati u 2018. godini. Sufinancira se sredstvima EU putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 13,5 milijuna kuna (53,6%), sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 8,7 milijuna (34,3%) te sredstvima kreditnog zaduženja u iznosu od 3 milijuna kuna (12,1%).

Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje 9 ambulanti na području Županije. Vrijednost ulaganja iznosi 7,9 milijuna kuna i u cijelosti se planira realizirati u 2018. godini. Sufinancira se sredstvima EU putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 6,7 milijuna (84,6%), sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 0,9 milijuna (11,8%) te sredstvima iz kreditnog zaduženja u iznosu od 0,3 milijuna kuna (3,6%)  

Dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec. Vrijednost ulaganja iznosi 9,2 milijuna kuna te se u cijelosti planira realizirati u 2018.godini. Financira se iz kreditnog zaduženja.

Izgradnja područne škole u Martinišću - vrijednost ulaganja u 2018. godini, kada se planira i dovršenje objekta, iznosi 5,7 milijuna kuna i financira se iz kreditnog zaduženja.

Izgradnja dvorane u Hrašćini - Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 9,2 milijuna kuna, od čega se 4,6 milijuna planira realizirati u 2018. godini, a drugih 4,6 milijuna u 2019. Cijela investicija se financira iz sredstava Županije za decentralizirane funkcije.

Sanacija odlagališta otpada: Gorjak, Medvedov Jarek i Tugonica. Vrijednost radova u 2018. godini. iznosi 22 milijuna kuna. Sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 14,3 milijuna kuna (65,0%), sredstvima nadležnih jedinica lokalne samouprave u iznosu od 6,1 milijuna (27,9%) te sredstvima kreditnog zaduženja u iznosu od 1,5 milijuna kuna (7,1%).

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Vrijednost ulaganja u 2018. g. iznosi 2 milijuna kuna, od čega se 300 tisuća kuna financira se iz sredstava Županije, a 1,7 milijuna kuna  iz sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Kupnja zemljišta i izrada projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu. Vrijednost ulaganja u 2018. g. iznosi 620 tisuća kuna, od čega se 320 tisuća kuna financira iz sredstava Županije, a 300 tisuća iz kreditnog zaduženja.

Kupnja dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici za uređenje Znanstveno-edukativno zabavnog centra. Vrijednost ulaganja u 2018. godini iznosi 400 tisuća kuna, a financira se iz kreditnog zaduženja.

Župan Željko Kolar je u raspravi oko donošenja Proračuna naglasio: „Ulazak Hrvatske u Europsku uniju i financijska omotnica omogućili su nam da uz dobro projektiranje i javljanje na natječaje možemo pripremiti ovakav proračun. Ovo je maksimum onoga što smo mogli izvući – 235 milijuna kuna i povećanje od 42,5%. To su isključivo projekti koji su već odobreni i koji su ili u fazi izgradnje ili u pripremi dokumentacije za javnu nabavu. Jedino je loše što ćemo se morati dodatno kreditno zadužiti kako bismo, bez obzira na korištenje garantnog fonda, osigurali svojih 15% financiranja“ – rekao je župan Kolar i istaknuo kako bi problem moglo biti nalaženje dovoljno tvrtki za odrađivanje svega planiranoga. Istaknuto je i kako se u 2018. godini nastavlja i realizacija svih bitnih programa koji su se izvršavali i prethodnih godina poput  sufinanciranja prijevoza učenika, stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja hitne medicinske službe, vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranja poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocije turizma, sufinanciranja gradova i općina u uređenju komunalne i prometne infrastrukture.

Nakon rasprave, glasanjem članica i članova Skupštine, odbijena su četiri amandmana Kluba članova Županijske skupštine Hrvatske demokratske zajednice.

Amandman br.1. : U razdjelu 001 Ured župana, glava 20 Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja, program 1001 Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja, aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol, planirana sredstva za 2018. godinu smanjuju se za 100.000 kuna, tako da se broj 718.000 zamijeni brojem 618.000. U razdjelu 007 Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, program 1000 Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture, aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa, planirana sredstva za 2018. godinu uvećavaju se za 100.000 kuna, tako da se broj 1.246.000 zamjenjuje brojen 1.336.000.  Realokacija sredstava ovim amandmanom namijenjena je programu poticanja sporta mladih – sufinanciranju rada omladinskog pogona NK Zagorec iz Krapine.

Amandman je odbijen s obrazloženjem da se sredstva za financiranje sporta isplaćuju Zajednici sportova KZŽ, koja ih potom raspoređuje krajnjim korisnicima. Također, predloženo smanjenje za 100.000 kuna u Uredu župana za aktivnosti protokola i informiranja javnosti ne može se smanjiti, obzirom da su ta sredstva neophodna za informiranje javnosti, objavu natječaja, obavijesti i pokroviteljstva za događanja koja organiziraju razne udruge, gradovi i općine, a za koja nije postojala mogućnost javljanja na natječaje. (primjer - Festival žudija, nacionalni skup čuvara Kristova groba koji njeguju te običaje u svojim župama za Uskrs) Župan Kolar istaknuo je i kako na području županije djeluju brojni nogometni klubovi, među kojima je također bilo trećeligaša koji također nisu posebno financirani.

Amandman br.2. U razdjelu 001 Ured župana, glava 40 Udruge i mladi, program 1001 Financiranje udruga, aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama, planirana sredstva za 2018. godinu smanjuju se za 400.000 kuna, tako da se broj 2.050.000 zamjenjuje brojem 1.650.000 U razdjelu 003 UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, glava 50 Komunalna infrastruktura i vodoopskrba, program 1001 Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe, Aktivnost A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i sanacija šteta od elementarnih nepogoda, planirana sredstva za 2018. godinu uvećavaju se za 400.000 kuna, tako da se broj 600.000 zamjenjuje brojem 1.000.000. Realokacija sredstava predmetnim amandmanom namijenjena je pomoć općini Lobor za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj  cesti Lobor – Stari Golubovec.

Župan Željko Kolar istaknuo je kako je navedeni razdjel u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, a ne  u Uredu župana te odbio amandman uz sljedeće obrazloženje: „Budući da smanjenje sredstava za financiranje udruga nije moguće te ono što je planirano smatramo možda čak i premalim. Naime, ovim sredstvima se financira Crveni križ, braniteljske udruge, skrb za starije, mladi i ranjive skupine, žrtve nasilja. S druge strane, sredstva za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda, za koju namjenu tražite amandman, otvara se mogućnost za financiranje iz sredstava vodnog doprinosa, temeljem amandmana saborske zastupnice Marije Puh, koji je prihvaćen u Saboru RH.“

Amandman br.3. U razdjelu 007 UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, glava 20 Obrazovanje, program 1000 Osnovno obrazovanje – zakonski standard, Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija – OŠ, planirana sredstva za 2018. godinu uvećavaju se za 2.000.000 kuna, tako da se broj 6.000.000 zamjenjuje brojem 8.000.000. Predloženo povećanje sredstava namijenjeno je potrebnom uređenju osnovne škole u Loboru. Sredstva će se namaknuti realokacijom sredstava unutar Glave 20 Obrazovanje.

Amandman je odbijen, budući da se traženo povećanje u iznosu od 2 milijuna kuna, odnosi na decentralizirana sredstva. Ukupna decentralizirana sredstva za obrazovanje iznose 39,9 milijuna kuna. Prema povijesnim podacima, 33,9 milijuna kuna je potrebno za uredno funkcioniranje sustava, odnosno servisiranje materijalno – financijskih rashoda. Preostalih 6 milijuna kuna odnosi se na kapitalne projekte, i nije ih moguće dodatno povećavati. „Za osnovnu školu u Loboru, za koju predviđate sredstva iz amandmana, ista će se osigurati u narednom razdoblju javljanjem na natječaje, kao i za škole koje su trenutno u obnovi, a sve prema prioritetu izvođenja radova, po izrađenom energetskom certifikatu od strane REGEA-e“ – istaknuo je župan Kolar.

Amandman br.4. U razdjelu 003 UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, glava 50 Komunalna infrastruktura i vodoopskrba, glava 20 Gospdoarstvo, program 1000 Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva, planirana sredstva za 2018. godinu smanjuju se za 1.500.000 kuna, tako ad se broj 47.390.706 zamjenjuje brojem 45.890.706. U razdjelu 007 UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, glava 50 Komunalna infrastruktura i vodoopskrba, program 1001 Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe, A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture, planirana sredstva za 2018. godinu uvećavaju se za 1.500.000 kuna, tako ad se broj 600.000 zamjenjuje brojem 2.100.000, odnosno 2.500.000 u slučaju prihvaćanja amandmana br.2. Predmetna realokacija namijenjena je pomoći gradu Oroslavju u izgradnji pristupne ceste na području radne zone u Mokrici, Oroslavje. Za izgradnju predmetne pristupne ceste gradu Oroslavju prema izrađenom projektnom troškovniku potrebno je ukupno 6.200.000 kuna.

Amandman je odbijen, budući da smanjenje od 1,5 milijun kuna u poticanju razvoja malog i srednjeg gospodarstva nije moguće, jer bi se ugrozila provedba projekata, kao što su Poslovno – tehnološki inkubator, energetska obnova škola, subvencija kamata poduzetnicima. „Aktivnost na koju želite prebaciti sredstva amandmana, bilo je moguće financirati temeljem javnih poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za uređenje javne infrastrukture, koji je bio otvoren od svibnja do rujna 2017. godine. Očekuje se otvaranje novog poziva tijekom 2018. godine.“ – rekao je župan Kolar.

 

Proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno sa prihodima i primitcima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika iznosi 676.267.001,00 kuna. Proračun je donijet s 26 glasa za i 11 suzdržanih.

 

Županijska skupština je na 6. sjednici s 34 glasa za donijela i Odluku o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. Ova odluka predstavlja osnovu za izradu posebnog pravilnika, prema  kojem će se raspisivati natječaji i dodjeljivati potpore. Za 11 mjera, pripremljenih u konzultaciji s korisnicima mjera, osigurano je 2.600.000,00 kuna.

Članice i članovi Županijske skupštine verificirali su skraćeni zapisnik s pete sjednice, a donijeli su i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, prema kojem će se napraviti program rada za 2018. godinu; Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2018. godini te Plan rada Županijske skupštine za 2018., kojim se okvirno utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine, nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko – zagorske županije s konkretnim prijedlozima za poboljšanje, a koja će biti osnova za izradu novog Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije u kome će se detaljno razraditi mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara te mjere za učinkovito gašenje požara. Skupština je također usvojila  Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije te donijela Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. godine, Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu

Županijska skupština je za članice i članove Antikorupcijskog povjerenstva KZŽ imenovala Tanju Cujzek, Dubravka Žerjavića, Damira Srebačića i Nikolu Kristića – temeljem javnog poziva, te iz redova članova Županijske skupštine Danijela Javorića Barića, Mladena Popovića i Stjepana Ranogajeca, dok je za člana Nadzornog odbora Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o imenovala Igora Cigulu.

Prije početka rada po dnevnom redu održan je aktualan sat u kojem su pitanja postavili Stjepan Ranogajec, Martina Rubil Skitanić, Zoran Gregurović, Mišo Grilec, Dragutin Ranogajec, Daniel Vnuk, Mirko Krznar i Nina Gradiški Zrinski.

 

MATERIJAL

Prezentacije sa 6. sjednice Županijske skupštine

ZAPISNIK


Zadnja promjena: 14.12.2017. | Prikazano 5039 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009