Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
2.2.2021.  | Novosti

Plan savjetovanja Krapinsko–zagorske županije s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja Krapinsko agorske županije s javnošću za 2021. godinu) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje

KLASA: 008-02/20-01/30
URBROJ: 2140/01-02-21-10
Krapina, 1. veljače 2021.

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“)  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi  

 

PLAN SAVJETOVANJA
Krapinsko – zagorske županije
 s javnošću za 2021. godinu

 

I.

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj

Naziv akta
ili dokumenta

Nositelj
izrade nacrta
prijedloga kata

Očekivano vrijeme
donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe
internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja/
očekivano 
vrijeme

Donositelji akta

1.         

Statutarna odluka o izmjenama i dopuni Statuta
Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

2.         

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

 tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

3.         

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

4.         

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

5.         

Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

6.         

Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

7.         

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

8.         

Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

9.         

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

 

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Javna rasprava

I. tromjesečje

Župan

10.      

Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

II. tromjesečje

I. tromjesečje 

Ne

Župan

11.      

Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027.

Zagorska

 razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

12.      

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

 

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Župan

13.      

Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

14.      

Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

15.      

Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

16.      

Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

17.      

Regionalna strategija za mlade

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

18.      

Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Župan

19.      

Strategija za osobe s invaliditetom

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne 

Županijska

skupština

20.      

Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

21.      

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

22.      

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

23.      

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

24.      

Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

25.      

Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije

Zagorska

razvojna

agencija

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

26.      

Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska

razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Županijska skupština

27.      

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

28.      

Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

29.      

Program javnih potreba u sportu u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

30.      

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

31.      

Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

  

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“  i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske  županije.

                                                                                                                                            

                                                                                      Ž U P A N

                                                                                     Željko Kolar

KLASA: 008-02/20-01/30

URBROJ: 2140/01-02-21-10

Krapina, 1. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“)  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi  

 

PLAN SAVJETOVANJA

Krapinsko – zagorske županije

 s javnošću za 2021. godinu

 

I.

 

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj

Naziv akta

ili dokumenta

Nositelj

izrade nacrta

prijedloga kata

Očekivano

vrijeme

donošenja akta

Okvirno vrijeme

 provedbe

internetskog

savjetovanja

Ostali predviđeni

 načini provedbe

savjetovanja/ očekivano

 vrijeme

Donositelji akta

1.         

Statutarna odluka

 o izmjenama i dopuni

Statuta

Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

2.         

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

 tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

3.         

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

 o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

4.         

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

5.         

Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

6.         

Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

7.         

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

8.         

Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

9.         

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

 

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Javna rasprava

I. tromjesečje

Župan

10.      

Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

II. tromjesečje

I. tromjesečje 

Ne

Župan

11.      

Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027.

Zagorska

 razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

12.      

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

 

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Župan

13.      

Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

14.      

Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

15.      

Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

16.      

Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

17.      

Regionalna strategija za mlade

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

18.      

Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Župan

19.      

Strategija za osobe s invaliditetom

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne 

Županijska

skupština

20.      

Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

21.      

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

22.      

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

23.      

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

24.      

Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

25.      

Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije

Zagorska

razvojna

agencija

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

26.      

Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska

razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Županijska skupština

27.      

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

28.      

Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

29.      

Program javnih potreba u sportu u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

30.      

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

31.      

Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

 

 

 

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“  i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske  županije.

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                      Ž U P A N                                                                                                                                                                                                    

                                                                                     Željko Kola

KLASA: 008-02/20-01/30

URBROJ: 2140/01-02-21-10

Krapina, 1. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“) i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi

 

PLAN SAVJETOVANJA

Krapinsko – zagorske županije

s javnošću za 2021. godinu

 

I.

 

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj Naziv akta

ili dokumenta Nositelj

izrade nacrta

prijedloga kata Očekivano

vrijeme

donošenja akta Okvirno vrijeme

provedbe

internetskog

savjetovanja Ostali predviđeni

načini provedbe

savjetovanja/ očekivano

vrijeme Donositelji akta

1. Statutarna odluka

o izmjenama i dopuni

Statuta

Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

4. Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

5. Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

6. Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

7. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

8. Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

9. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

I. tromjesečje I. tromjesečje Javna rasprava

I. tromjesečje Župan

10. Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu II. tromjesečje I. tromjesečje Ne Župan

11. Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027. Zagorska

razvojna

agencija II. tromjesečje II. tromjesečje Ne Županijska

skupština

12. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove II. tromjesečje II. tromjesečje Javna rasprava Župan

13. Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu II. tromjesečje II. tromjesečje Ne Županijska

skupština

14. Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

15. Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

16. Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

17. Regionalna strategija za mlade Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

18. Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Župan

19. Strategija za osobe s invaliditetom Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

20. Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

21. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

23. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

24. Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

25. Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije Zagorska

razvojna

agencija I. tromjesečje I. tromjesečje Ne Županijska

skupština

26. Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027. Zagorska

razvojna

agencija II. tromjesečje II. tromjesečje Javna rasprava Županijska skupština

27. Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Upravni odjel za financije i proračun IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

28. Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu Upravni odjel za financije i proračun IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

29. Program javnih potreba u sportu u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

30. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

31. Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

 

 

 

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“ i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

 

 

Ž U P A N

Željko Kolar

 

r

Prilozi:

> Plan savjetovanja Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Zadnja promjena: 2.2.2021. | Prikazano 297 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
18.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - tradicionalni i umjetnički obrti
14.3.2021. | Rok: 22.4.2021. Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233
8.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - korištenje usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - statut KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - poslovnik Županijske skupštine
29.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - donošenje vanjskog plana zaštite i spašavanja Tifon - Zabok
29.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači
27.1.2021. | Rok: Zavr. Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe - javno savjetovanje
20.1.2021. | Rok: Zavr. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica
7.1.2021. Savjetovanje sa javnošću - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu
4.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
4.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
7.12.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Savjetovanje - opskrba električnom energijom za KZŽ
10.11.2020. | Rok: Zavr. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - zaštita od požara (GPP za 2021.g.)
6.11.2020. | Rok: Zavr. Javno savjetovanje - Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu KZŽ
16.10.2020. | Rok: Zavr. Javno savjetovanje - Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
4.9.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Savjetovanje - sanacija sportske dvorane OŠ "Lijepa Naša" Tuhelj
3.8.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Prethodno savjetovanje - prijevoz učenika OŠ - grupa 5
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009