Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
19.3.2014.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Pružanje usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži tijekom 2014. godine

Predmet nabave je pružanje usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži tijekom 2014. godine.

KLASA: 400-01/14-01/36

URBROJ: 2140/01-02-14-2

Krapina, 19. ožujka 2014.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) i članka 32. stavak 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst) Župan Krapinsko-zagorske županije dana 19. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI PRUŽANJA USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI TIJEKOM 2014. GODINE

I.

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1

- OIB: 20042466298

II.

Predmet nabave je pružanje usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži tijekom 2014. godine.

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 77.040,00 kuna bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

VI.

U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti imenuju se slijedeći službenici Krapinsko – zagorske županije:

1. Ivanka Znika, dipl. oecc., v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu,

2. Petra Vrančić Lež, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove,

3. Ljiljana Horvat, dipl. iur., savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu,

4. Zoran Gumbas, B. sc. inf., viši referent za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove.

VII.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju pripremu i provođenje postupka bagatelne nabave, sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom bagatelne nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je Župan Željko Kolar.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst nabave

Zadnja promjena: 19.3.2014. | Prikazano 8205 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009