Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
4.6.2010.

Poljoprivreda i šumarstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji

Poljoprivreda

Poljoprivredne površine obuhvaćaju 57,7% , a obradive površine 50,4% ukupne površine Županije. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta, 98,7% se nalazi u privatnom vlasništvu. Poljoprivredna djelatnost na području Krapinsko-zagorske županije uvjetovana je konfiguracijom terena, kvalitetom tla, razmještajem stanovnika i tradicionalnim načinom življenja na manjim posjedima. Za intenzivnije bavljenje poljoprivredom, prirodni uvjeti su slabi, teren je brdovit, manjim dijelom nizinski sa neujednačenim režimom nadzemnih i podzemnih voda. Pored toga nema većih melioracijskih zahvata u cilju privođenja tla za poljoprivrednu proizvodnju. Jedno od osnovnih obilježja poljoprivrednih gospodarstava je usitnjenost posjeda i njihova rascjepkanost. Prosječna veličina posjeda iznosi 2,16 ha. Posjeda veličine do 1 ha površine ima 27,8% ;1-3 ha ima 50,9%, 5-10 ha ima svega 5,2%; iznad 10 ha 0,3%. Podaci pokazuju kako poslovni subjekti imaju zanemarivu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredna površina podijeljena je na 20.023,26 ha odnosno na 78.455 parcele, a obzirom na broj gospodarstava od 8.568, u prosjeku svako gospodarstvo raspolaže s 9 parcela prosječne veličine 0,25 ha. Od zasijanih kultura prevladavaju žitarice (71%), krmno bilje (16,8%), krumpir (8,2%), povrće (4%) dok je pod ugarom i neobrađenih oranica i vrtova oko 3% ukupne poljoprivredne površine. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Krapinsko – zagorske županije u 2015. godini upisano je 8568 OPG-a. Dobna struktura nositelja OPG-ova nalazi se u skupini od 46-65 godina starosti, a zabilježeno je veliko povećanje nositelja OPG-a u starosti od više od 65 godina, što ukazuje da su nositelji OPG-a pretežno osobe starije životne dobi. Kako bi se utjecalo na smanjenje dobne strukture OPG-a u 2016. godini, županija je direktno utjecala svojom potporom za mlade poljoprivrednike u kojoj su korisnici mladi poljoprivrednici nositelji OPG-a ne duže od 18. mjeseci. Kroz ovu mjeru Krapinsko-zagorska županija u 2016. godini osigurala je u svom Proračunu 250.000,00 kuna, a dodijelila 210.633,00 kuna potpore mladim poljoprivrednicima. Također kroz potporu za male poljoprivrednike – početnike, Krapinsko-zagorska županija je indirektno utjecala na dobnu strukturu OPG-a, kao i na povećanje broja OPG-ova u 2016. godini u kojoj su korisnici mali poljoprivrednici – početnici koji imaju ekonomsku vrijednost manju od 2.000,00 €. Kroz ovu mjeru Krapinsko-zagorska županija u 2016. godini je u svom Proračunu osigurala je 350.000,00 kuna, a dodijelila je 233.348,59 kuna potpore malim poljoprivrednicima. U budućnosti, Krapinsko-zagorska županija planiran i dalje utjecati na prosječno smanjenje dobne strukture OPG-a, kao i na povećanje broja OPG-a kroz razne mjere i potpore, koje će privući i omogućiti mladim poljoprivrednicima temelj za osnivanje i razvoj njihovog obiteljskog gospodarstva. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na području Krapinsko – zagorske županije 70% je obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji su nositelji muškarci, dok je samo 30% žena koje su nositeljice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava što pokazuje da je još uvijek trend na području Krapinsko-zagorske županije da su muškarci vlasnici gospodarstava. U postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije analizirani su globalni podaci o poljoprivrednom zemljištu i njegovoj mogućnosti za pojedine namjene, pa se može razvrstati u slijedeće osnovne skupine: - zemljište pogodno za poljoprivredu, - zemljište ograničeno za poljoprivredu, - mješovita namjena (poljoprivredno i degradirano šumsko zemljište s građevinskim područjima naselja) Iz navedenog je vidljivo da područje Krapinsko-zagorske županije karakterizira usitnjena i nespecijalizirana poljoprivredna proizvodnja te nerazvijeno tržište. Potrebno je stoga u područje poljoprivrede ugraditi marketinški način razmišljanja i tržišnog nastupa. Istraživanje i izrada programa proizvodnje autohtonih i specifičnih tradicionalnih proizvoda te koncipiranje strateških proizvodnih programa koji će omogućiti razvoj obiteljskih gospodarstava treba biti kontinuirani zadatak. Na području poljodjelstva primarni je zadatak prostornog uređenja, racionalno korištenje poljoprivrednog zemljišta i smanjivanje korištenja kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta za nepoljodjelske svrhe. Treba nastaviti sprječavati degradaciju malih seoskih gospodarstava i depopulaciju ruralnog područja te poticati povećanje zemljišnog posjeda kao i bolje iskorištavati postojeće i privoditi svrsi do sada neobrađene i zapuštene poljodjelske površine osobito u pograničnom području. Kod korištenja poljodjelskih resursa potrebno je uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša, demografsku i gospodarsku problematiku te donijeti propise i poticajne mjere kako bi se unaprijedilo "održivo" korištenje i upravljanje tlom.

Šumarstvo

Šumsko zemljište predstavljaju šume manjih površina, potisnute krčenjem i pretvaranjem u poljoprivredo zemljište, a jači šumski kompleksi nalaze se na Ivančici, Maceljskom Gorju i Medvednici. Prema podacima iz Vodiča za šumovlasnike - bioraznolikost u privatnim šumama (Krapina 2014.) šume su jedno od prepoznatljivih obilježja Hrvatskog zagorja i Krapinsko-zagorske županije. Privatne šume u KZŽ karakterizira velika usitnjenost s velikim brojem čestica male površine, u posjedu preko 57.000 vlasnika ili posjednika. Od ukupno 43.718 hektara kolika je površina šuma u Krapinsko-zagorskoj županiji, privatne šume nalaze se na 33.758 hektara (77,2%), dok državne šume zauzimaju 9.960 hektara (22,8%) šumske površine. U šumsko-gospodarskom smislu većina je privatnih šuma trenutno niskog proizvodnoga potencijala, a njihova drvna zaliha (109 m³/ha) prosječno je dvostruko manja u odnosu na državne šume (215 m³/ha). U Krapinsko-zagorskoj županiji ima 57.082 privatnih vlasnika šuma sa 137.170 katastarskih čestica (prosječna površina čestica iznosi 0,25 ha). U rascjepkanom šumskom kompleksu dominantnu ulogu imaju općekorisne funkcije šuma koje mogu biti i do 30 puta veće i značajnije od njihove sirovinske vrijednosti (drvne mase). Djelatnost šumarstva ne predstavlja onaj dio gospodarskih djelatnosti koji mogu činiti osnovicu za određeni značajniji razvoj. Krapinsko-zagorska županija ne raspolaže takvom šumskom osnovom koja bi mogla biti podloga za značajniji industrijski razvoj u području drvne industrije. Pored gospodarske vrijednosti šuma, potrebno je voditi računa i o rekreacijskoj, lovnoj i turističkoj vrijednosti koja je značajna ali nedovoljno iskorištena. Na području Krapinsko-zagorske županije Zakonom o zaštiti prirode zaštićena je Medvednica kao Park prirode.


Zadnja promjena: 20.12.2016. | Prikazano 10503 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
22.1.2020. | Rok: 21.2.2020. Savjetovanje - Godišnji plan sprečavanja šteta od divljači za 2020/2021
8.1.2020. | Rok: 7.2.2020. Savjetovanje - donošenje Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljo proizvodnje
8.1.2020. | Rok: 7.2.2020. Savjetovanje - donošenje Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljo proizvodnje
| 16.12.2019. Izborna skupština Saveza pčelara KZŽ
| 5.12.2019. 200 TISUĆA KUNA ZA ZAGORSKE PČELARE
| 1.12.2019. Martina Krog šampionka županijske izložbe meda
28.11.2019. U subotu u Pregradi 18. Izložba i ocjenjivanje meda KZŽ
| 20.11.2019. Savjetovanje - „Jačanje konkurentnosti hrvatskog voćarstva“
8.11.2019. Novih 154.000 kuna za zagorske poljoprivrednike
4.11.2019. Županijska proslava Martinja
31.10.2019. Promocija mog poljoprivrednog proizvoda - besplatne radionice
| 19.10.2019. 7. Dani jabuka u Desiniću
7.10.2019. Novi uspjeh OPG-a Drempetić na Sajmu zimnice
30.9.2019. | Rok: Zavr. XVIII. Ocjenjivanje i izložba meda - javni poziv
25.9.2019. | Rok: Zavr. Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika
19.9.2019. | Rok: Zavr. "Chtef" Zagorski chef - javni poziv za podnošenje prijava
16.9.2019. JUBILARNO, 10. IZDANJE MANIFESTACIJE "100% ZAGORSKO" U ZAGREBU
14.8.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
2.8.2019. | Rok: Zavr. Iskazivanje interesa za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti
30.7.2019. Odobrena nacionalna zaštita ZAGORSKIH ŠTRUKLI / ŠTRUKLJI