Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
16.3.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u KZŽ

Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

KLASA: 023-01/19-01/04

URBROJ: 2140/01-02-20-6

Krapina, 10. ožujka 2020.

Na temelju članka 10. Odluke o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19) župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

P O Z I V

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji

I.

Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

II.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku te mu omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te postupa sukladno posebnim propisima koji uređuju sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

III.

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji predlaže se imenovanje Ivanke Stanković, dipl.iur.

IV.

Svaki službenik/službenica i namještenik/namještenica Krapinsko-zagorske županije može dati i svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe iz reda službenika/službenica Županije.

V.

Pozivaju se službenici i namještenici Krapinsko-zagorske županije da najkasnije do 30. ožujka 2020. godine Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine bilo kojim sredstvom koji omogućuje pisani zapis predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu iz točke III. ovog Poziva, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju preložene povjerljive osobe.

VI.

Ako najmanje 20% službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije ne predloži odnosno ne podrži ni jednog službenika/službenicu za imenovanje povjerljivom osobom, župan će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u točci III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti postotak službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat/kandidatkinja koji dobije potporu većeg broja službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije.

VII.

Na prijedlog imenovane povjerljive osobe župan će imenovati zamjenika povjerljive osobe.

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje župan uz njihov prethodni pristanak.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst Poziva

Zadnja promjena: 16.3.2020. | Prikazano 362 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009