Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
18.7.2014.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za mlade nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta „Baltazar“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju.

KLASA: 602-01/14-01/31
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 17. srpnja 2014.

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta „Baltazar“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju.

Projektom će se izravno utjecati na povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

Slijedom navedenog Krapinsko-zagorska županija s partnerima u projektu raspisuje

Javni poziv
za mlade nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u odgojno obrazovnim ustanovama - partnerima u projektu

 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba u osnovnim i srednjim školama u Krapinskoj –zagorskoj županiji koje su partneri u projektu.

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA

 • Broj traženih osoba: 69
 • Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji - partneri u projektu
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
 • Prijevoz na rad: Djelomično
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

 • najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
 • prijava na evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • starost do 29 godina.

Prednost će imati osobe sa:

 • iskustvom u volontiranju i
 • iskustvom u neposrednom radu s djecom.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

Odabrani kandidati/kandidatkinje su u obvezi prije sklapanja ugovora o radu s obrazovnom ustanovom proći program edukacije u trajanju od minimalno 20 sati.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika/pomoćnicu sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prije sklapanja Ugovora o radu kandidati/kandidatkinje će biti upućeni na liječnički pregled.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis (vlastoručno potpisan, s podatcima o volontiranju - naziv institucije/udruge /tvrtke gdje je ostvareno volontiranje te trajanje istog i s podacima o radu s djecom – ako kandidat/kandidatkinja imaju takvog iskustva),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u Krapinsko-zagorskoj županiji - BALTAZAR'' do 10.08.2014.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka i edukacije kako slijedi:

 1. Osnovna škola Vladimir Nazor, Budinšćina 18/C, 49284 Budinšćina - 2 osobe,
 2. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49228 Brestovec Orehovički -3 osobe,
 3. Osnovna škola Bedekovčina, Gajeva 13, 49221 Bedekovčina - 2 osobe,
 4. Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Ratkajeva ulica 8 ,49216 Desinić – 2 osobe,
 5. Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje - 1 osoba,
 6. Osnovna škola Matije Gupca, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica - 2 osobe,
 7. Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli - 1 osoba,
 8. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina 2 osobe
 9. Srednja škola Krapina, Šetalište hrv. narodnog preporoda 6, 49000 Krapina - 3 osobe
 10. Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec - 2 osobe
 11. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Ulica Lijepe naše 41, 49290 Klanjec - 3 osobe
 12. Osnovna škola Konjščina, Gupca Matije 6, 49282 Konjščina - 1 osoba
 13. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli - 1 osoba
 14. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Svete Ane 28, 49253 Lobor - 6 osoba
 15. Osnovna škola Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće - 1 osoba
 16. Srednja škola Zabok, Ulica Ivana i Cvjete Huis 2, 49210 Zabok - 1 osoba
 17. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Đački put 1, 49210 Zabok - 2 osobe
 18. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5 ,49210 Zabok - 4 osobe
 19. Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica - 2 osobe
 20. Osnovna škola Ante Kovačića, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar - 2 osobe
 21. Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar - 1 osoba
 22. Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica - 2 osobe
 23. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan - 2 osobe
 24. Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače - 2 osobe
 25. Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje - 2 osobe
 26. Osnovna škola Janka Leskovara, Ulica Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada - 3 osobe
 27. Osnovna škola Side Košutić, Radoboj 17, 49232 Radoboj - 4 osobe
 28. Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje - 4 osobe
 29. Osnovna škola Stubičke Toplice, Strmečka cesta bb, 49244 Stubičke Toplice - 2 osobe
 30. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj 54, 49215 Tuhelj - 3 osobe,
 31. Osnovna škola Belec, Belec 50 49254 Belec – 1 osoba.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u projektu a, svaka obrazovna ustanova otvoriti će Prijavu potrebe s tekstom koji je vidljiv iz Javnog poziva i broju izvršitelja po školama.

ŽUPAN

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 18.7.2014. | Prikazano 16477 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Danas | Rok: 4.7.2020. Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2020.
Danas | Rok: 15.7.2020. Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2019. godinu
| Danas SVE JE SPREMNO ZA MATURU: uručena i zaštitna oprema
Jučer Upisi u prvi razred srednje škole
2.6.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 2. lipnja 2020.
2.6.2020. Poziv za prijavu programa/aktivnosti - produljenje roka za prijavu
1.6.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 1. lipnja 2020.
1.6.2020. Održana 11. sjednica Savjeta mladih
1.6.2020. Sajam udruga ove godine održan online, web i dalje u pogonu
1.6.2020. | Rok: 1.7.2020. Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama
30.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 30. svibnja 2020.
30.5.2020. Svjetski dan multiple skleroze
29.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 29. svibnja 2020.
28.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 28. svibnja 2020.
27.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. svibnja 2020.
26.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. svibnja 2020.
| 26.5.2020. 4 NOVA VOZILA ZA ISPOSTAVE DOMA ZDRAVLJA KZŽ
25.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 25. svibnja 2020.
| 25.5.2020. U Kumrovcu završena 6,18 milijuna kuna vrijedna energetska obnova osnovne škole
22.5.2020. Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 22. svibnja 2020.
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009