Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
30.1.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - davanje u zakup poslovnog prostora

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

KLASA: 372-03/20-01/01
URBROJ: 2140/01-07-20-1
Krapina, 30. siječnja 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 112/08), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte kojim se pobliže određuje zakup poslovnog prostora u  njihovom vlasništvu.

Krapinsko- zagorska županija predmetnu tematiku ima uređenu Odlukom o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora  („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 30/09, 34/10 i 17/16).

Predmetnom odlukom usklađuju se odredbe postojeće Odluke sa donesenim izmjenama Zakona, na način da se donosi nova Odluka o uvjetima i postupku provedbe  javnog natječaja  za davanje u zakup poslovnog prostora (dalje u tekstu: Odluka).

Bitna izmjena odnosi se na način utvrđenja početne mjesečne zakupnine: „Za poslovne prostore početna mjesečna zakupnina jednaka je početnoj zakupnini koju po četvornom metru, za djelatnost jednake vrste, u jednakoj zoni naseljenog mjesta, naplaćuje jedinica lokalne samouprave na području na kojem se poslovna prostorija nalazi.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi poslovni prostor nema kriterije za određivanje zakupnine, zatražit će se od nadležnog upravnog tijela jedinice  lokalne samouprave dostava podataka o visini zakupnine za poslovne prostore na njenom području koje je ista dala u zakup.

U slučaju da nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave ne dostavi povratno tražene podatke iz prethodnog stavka, Krapinsko- zagorska županija izraditi će procjembeni elaborat kojim se potvrđuje tržišna vrijednost zakupa sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina.“

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja nove Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: igor.cigula@kzz.hr zaključno s danom 14. veljače  2020. godine.

PROČELNIK
Igor Cigula

Prilozi:

> Tekst Javnog poziva
> Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke
> Odluka o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - prijedlog
> Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 17.2.2020. | Prikazano 2097 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Danas | Rok: 11.2.2021. Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe - javno savjetovanje
Danas Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta
25.1.2021. Zbog šteta od potresa prirodna nepogoda proglašena i za Općinu Bedekovčina
22.1.2021. | Rok: 1.2.2021. Oglas za prijam u službu u UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
21.1.2021. Šteta od potresa na području županije premašila 26 mil. kn.
20.1.2021. | Rok: 19.2.2021. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica
19.1.2021. Prirodna nepogoda proglašena i za Grad Klanjec
19.1.2021. Župan proglasio prirodnu nepogodu i za Općinu Sveti Križ Začretje / POTRES
18.1.2021. Zbog potresa proglašena prirodna nepogoda i za područje Općine Tuhelj
15.1.2021. 29. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
| 14.1.2021. 1 MIL. KN. ZA VATROGASNU ZAJEDNICU KZŽ
14.1.2021. Proglašena prirodna nepogoda i za područje Općine Kumrovec
| 13.1.2021. POMOĆ OTIŠLA I ZA SISAK
13.1.2021. Poduzetnici u Poslovno-tehnološkom inkubatoru oslobođeni plaćanja zakupnine
| 12.1.2021. Županija kupila 4 kontejnera za pogođena područja
11.1.2021. Nastavak pomoći stradalima u velikom potresu
11.1.2021. Krapinske Toplice - župan proglasio prirodnu nepogodu zbog šteta od potresa
7.1.2021. Savjetovanje sa javnošću - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu
4.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
4.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009