Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Civilna zaštita Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
3.4.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za uvid u spis predmeta (ETI INŽENJERING d.o.o.)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.04.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br.12.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004
URBROJ: 2140/01-08-5-20-0006
Zabok, 03.04.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ETI INŽENJERING d.o.o.
HR-49210 Zabok, Tisanić jarek 63

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine - rekonstrukcija - dogradnja bivše bolnice u dom za starije i nemoćne osobe na novoformiranoj građevnoj čestici 6322/1 k.o. Zabok (Zabok).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.04.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br.12.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.


Zadnja promjena: 3.4.2020. | Prikazano 1852 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| 16.6.2021. „Protiv korone se cijepi i u toplicama se besplatno okrijepi!“
15.6.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Globočec, Selnica i Belec)
| 14.6.2021. 14. lipnja – Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi
| 9.6.2021. 11,6 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda za dom za žrtve nasilja
8.6.2021. Strategija razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2020. - 2023. godine
8.6.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Trgocentar, Belečki Martin)
7.6.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Globočec, POŠ Globočec)
7.6.2021. Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja KZŽ
4.6.2021. Dani otvorenih vrata udruga
| 2.6.2021. OMCO Croatia - prva tvrtka u kojoj je održana kolektivna akcija cijepljenja!
1.6.2021. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Mihovljan
31.5.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, OŠ)
31.5.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Slani Potok)
31.5.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Selnica)
31.5.2021. Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Marija Bistrica, zgrada Općine)
31.5.2021. Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volon. akcija god." - produženje roka za prijavu
| 31.5.2021. Prijem za udrugu Distrofičara Krapina
31.5.2021. 31. svibnja – Svjetski dan nepušenja
30.5.2021. Svjetski dan multiple skleroze
28.5.2021. | Rok: Zavr. Informacija - postupak procjene utjecaja na okoliš - Retencija Reka, Donja Stubica
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009