Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
9.4.2019.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za uvid u spis predmeta (križanje DC D1 i LC L22001)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004
Krapina, 09.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - izgradnja križanja državne ceste D1 i lokalne ceste L22001 u Gornjem Maclju na području Općine Đurmanec na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4641/1, 4641/2, 4340/1 k.o. Jesenje (Đurmanec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.


Zadnja promjena: 9.4.2019. | Prikazano 319 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Danas Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (šumska cesta)
Jučer | Rok: 2.5.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Javna ustanova za upr. zašt. dijelovim prirode)
Jučer | Rok: 14.5.2019. Javna nabava: Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Josipa Broza, Kumrovec
23.4.2019. | Rok: 7.5.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dragutin Ban)
23.4.2019. | Rok: 23.5.2019. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pritoke potoka Hum
19.4.2019. | Rok: 29.4.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Kunagora d.o.o.)
19.4.2019. | Rok: 29.4.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Aleks Špoljar)
18.4.2019. | Rok: 8.5.2019. Javna nabava: Radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica
17.4.2019. | Rok: Danas
Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za mrtvačnicu u Hrašćini
16.4.2019. | Rok: 30.4.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Đurđica i Dragutin Hren)
| 13.4.2019. Moj okoliš, moja budućnost!
10.4.2019. | Rok: Danas
Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Mirko Tušek
8.4.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Branko Petek)
8.4.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - opskrba vodom naselja Gornja Šemnica i Donja Šemnica
5.4.2019. | Rok: Zavr. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom (PLASTO-PRODUKT d.o.o.)
4.4.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu referenta u pisarnici i arhivi ispostave
4.4.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Trigea 3GA d.o.o.
| 1.4.2019. 2,4 MIL. KUNA VRIJEDNA REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE L22040 U KRAPINSKIM TOPLICAMA
1.4.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Ivić)
28.3.2019. Vozni red za vrijeme elektrifikacije pruge Zabok – Zaprešić