Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
8.9.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krunosla Zanoški)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. 9. 2020. u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg Mira 11
REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša
Klanjec
KLASA: UP/I-350-05/20-05/000205
URBROJ: 2140/01-08-3-20-0004
Klanjec, 08.09.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KRUNOSLAV ZANOŠKI
HR-10000 Zagreb, FRUŠKOGORSKA 14
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju
građevne čestice za
– zgradu stambene namjene, 3.b skupine, obiteljska kuća sa 1 stanom
na novoformiranoj građevnoj čestici oznake 134/1 koja se formira od postojeće k.č.br. 134/1
i dijelova k.č.br. 134/2, 135/3, 135/4, sve k.o. Tuhelj (Tuhelj 65).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec,
Trg mira 11.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba
donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može
se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da
ima svojstvo stranke.
VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.
DOSTAVITI:
? elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
? ovjereni

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000205
URBROJ: 2140/01-08-3-20-0004
Klanjec, 08.09.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRUNOSLAV ZANOŠKI
HR-10000 Zagreb, FRUŠKOGORSKA 14

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene, 3.b skupine, obiteljska kuća sa 1 stanom na novoformiranoj građevnoj čestici oznake 134/1 koja se formira od postojeće k.č.br. 134/1 i dijelova k.č.br. 134/2, 135/3, 135/4, sve k.o. Tuhelj (Tuhelj 65).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

  Ružica Cvetko, ing.građ.

 

 

Prilozi:

Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 8.9.2020. | Prikazano 262 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| 17.9.2020. U Zelenjaku otvorena edukativna staza Veze prirode
16.9.2020. Rješenje - održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
11.9.2020. | Rok: 1.10.2020.
Javna nabava: Sanacija sportske dvorane OŠ Lijepa naša Tuhelj
10.9.2020. Izvješće o javnoj raspravi - nerazvrstana cesta Radoboj - Strahinje
7.9.2020. | Rok: Danas
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Darko Vidović)
4.9.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Savjetovanje - sanacija sportske dvorane OŠ "Lijepa Naša" Tuhelj
26.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Golec)
14.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Bubnjar)
7.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivica Hršak)
29.7.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Šaraf)
28.7.2020. | Rok: Zavr. Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
28.7.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - šumska cesta “Jakopići-Črne Mlake”
23.7.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Solida Konjščina d.o.o.)
| 1.7.2020. Predavanje o eko - aktivizmu i održivom razvoju
29.6.2020. | Rok: Zavr. Javna rasprava - Procjena utjecaja na okoliš - izmjena i dopuna kolnika - AZM
12.6.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Robert Črnjević)
| 2.6.2020. U ZELENJAKU POČELA GRADNJA 1,65 MIL. KN VRIJEDNE STAZE KROZ KROŠNJE
26.5.2020. Izvješće o provedbi Plana gosp. otpadom RH za 2019. g. (i objedinjena izvješća JLS)
25.5.2020. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2019.
18.5.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC - san. klizišta i rek. ceste Donja Selnica)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009