Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
23.7.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Solida Konjščina d.o.o.)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2020. godine u 12:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000017

URBROJ: 2140/01-08-6-20-0005

Zlatar, 23.07.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SOLIDA KONJŠČINA d.o.o., HR-42000 Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9 A

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja električne energije), SUNČANA ELEKTRANA KONJŠČINA 18 MW, 9 TS 35/0,4 kV i priključni SN kabel do TS 110//35 kV Jertovec u 10. FAZA, 2.a skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 579/1, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 579/17, 579/18, 579/19, 579/20, 279/21, 579/22, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 579/28, 579/29, 579/30, 579/31, 579/32, 579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/37, 579/38, 579/39, 579/40, 579/41, 579/42, 579/43, 579/44, 579/45, 579/46, 579/47, 579/48, 579/49, 579/50, 579/51, 579/52, 579/53, 579/54, 579/55, 579/56, 579/57, 579/58, 579/63, 579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 579/68, 585/9, 586/6, 588/1, 589, 590/1, 590/2, 591/1, 591/2, 592 i 2365, sve k.o. Konjščina za smještaj sunčane elektrane te 556/1, 563/2, 578/2, 578/3, 738/1, 738/2, 738/3, 745/6, 745/8, 1766, 2320/1, 2323, 2325, 2332, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2361 sve k.o. Konjščina te 1924/1 i 3231/1 sve k.o. Jertovec kroz koje prolazi trasa priključnog SN kabela k.o. Konjščina (Konjščina, Bočaki i Jertovec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2020. godine u 12:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Lisjak, ing.građ.

 

Prilozi:

> Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 23.7.2020. | Prikazano 793 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
23.10.2020. | Rok: 9.11.2020. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ljubica Čigir)
22.10.2020. | Rok: 6.11.2020. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Nataša Primc Margetić)
21.10.2020. | Rok: Sutra
Prijam u službu na neodređeno vrijeme savjetnika i višeg stručnog suradnika
13.10.2020. Potpisan ugovor o dodjeli europskih sredstava za RCGO Piškornica
7.10.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Zlatar Bistrica)
30.9.2020. Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata izgradnje šumskih vlaka „Južna Ivančica“
29.9.2020. Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"
| 17.9.2020. U Zelenjaku otvorena edukativna staza Veze prirode
16.9.2020. Rješenje - održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
11.9.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Sanacija sportske dvorane OŠ Lijepa naša Tuhelj
10.9.2020. Izvješće o javnoj raspravi - nerazvrstana cesta Radoboj - Strahinje
8.9.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krunosla Zanoški)
7.9.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Darko Vidović)
4.9.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Savjetovanje - sanacija sportske dvorane OŠ "Lijepa Naša" Tuhelj
26.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Golec)
14.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Bubnjar)
7.8.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivica Hršak)
29.7.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Šaraf)
28.7.2020. | Rok: Zavr. Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
28.7.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - šumska cesta “Jakopići-Črne Mlake”
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009