Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
27.1.2021.  | Natječaji i javni pozivi

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe - javno savjetovanje

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,

branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 500-01/21-01/11

URBROJ: 2140/01-09-21-2

Krapina, 27. siječnja 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja
Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20), jedinica područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju svojih prava, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite, između ostalog, osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11, 6/13 i 63/14) utvrđene su zadaće jedinice područne (regionalne) samouprave vezano uz organizaciju mrtvozorničke službe.

Županijska skupština imenuje posebnim rješenjima mrtvozornike na području Krapinsko-zagorske županije te je imenovala i Povjerenstvo za nadzor nad radom  mrtvozornika, čime je uređeno područje organizacije obavljanja poslova mrtvozorenja, koje je u zakonskoj nadležnosti Županije.

Međutim, područje koje do danas nije uređeno aktima na razini Županije, za koje su i zakonski propisi nedorečeni, su tzv. mrtvozorničke obdukcije, odnosno plaćanje istih. Pitanje plaćanja naknada za izvršene obdukcije nad tijelom osobe umrle izvan zdravstvene ustanove, u slučaju iznenadne smrti kod koje je uzrok nepoznat odnosno nejasan, nije uređeno odgovarajućim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te nije nigdje jasno i nedvosmisleno utvrđeno tko je obveznik plaćanja troškova za izvršene obdukcije u tim slučajevima.

Pritom je potrebno razlikovati tzv. mrtvozorničke obdukcije od sudskih obdukcija tj. obdukcija koje se provode kad postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom ili u vezi s izvršenjem kaznenog dijela. U takvim slučajevima obdukciju zahtijeva državno odvjetništvo, a trošak obdukcije pada na teret državnog proračuna. Kod mrtvozorničkih obdukcija radi se o slučajevima kad mrtvozornik nije u mogućnosti utvrditi uzrok smrti jer je on nepoznat ili nejasan. Zakonski propisi su u ovom dijelu u potpunosti propustili jasno definirati obveznika plaćanja. Mrtvozorničke obdukcije za područje Županije obavlja Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao jedina ovlaštena  ustanova, a Županija nije imala pravne osnove za ugovorno uređenje međusobnih odnosa vezano uz troškove obdukcija.

Slijedom navedenog, nametnula se potreba donošenja predmetne Odluke.

Odlukom se, osim obavljanja mrtvozorničkih obdukcija, uređuje u potpunosti organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije, te se utvrđuje:

  • najmanji broj mrtvozornika potreban za obavljanje poslova mrtvozorenja na području jedinica lokalne samouprave u Županiji,
  • postupak predlaganja i imenovanja mrtvozornika na području Županije,
  • naknada za rad i način rada mrtvozornika,
  • nadzor nad radom mrtvozornika,
  • ostala prava i obveze mrtvozornika u obavljanju poslova mrtvozorenja,
  • ostala prava i obveze Županije u organizaciji mrtvozorničke službe.

Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 11. veljače 2021. godine.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

> Tekst Javnog poziva
> Nacrt prijedloga Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe
> Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
> Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 17.2.2021. | Prikazano 638 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009