Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
11.2.2021.  | Natječaji i javni pozivi

Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku usvajanja Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
   

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA:  306-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-11-21-1
Krapina 11. veljače 2021.

Na temelju članka, članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku usvajanja Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 123/17.) vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina.

Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 27. rujna 2016. godine donijela je Odluku o donošenju Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine (KLASA: 302-02/16-01/03, URBROJ: 2140/01-01-16-05) te je Odlukom o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 23/20.), važenje iste produženo na razdoblje od godinu dana.

Strategija razvoja Krapinsko- zagorske županije planski je dokument politike regionalnoga razvoja Krapinsko-zagorske županije te u njoj definiran strateški okvir predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno - ekonomskom razvoju Krapinsko- zagorske županije, županije koja podupire izvrsnost, kreativnost i inicijativu, gradi i njeguje pozitivne odnose i suradnju kako bi se postigli zajednički ciljevi i pronašla najbolja rješenja za razvoj te pruža javne usluge visoke kvalitete svim stanovnicima, društvenoj i poslovnoj zajednici. Tako definiran strateški okvir čini potencijal za daljnji rast i napredak, a digitalna transformacija je prvi korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za novo, digitalno doba za koje Krapinsko- zagorska županija želi biti spremna izrađenom strategijom koja će povećati razinu digitalne spremnosti Krapinko- zagorske županije.

Digitalna transformacija odnosi se na proces uvođenja digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja što uključuje poslovne procese temeljene na većoj količini podataka, donošenje odluka temeljem analize podataka, nove usluge za građane, nove kanale komunikacije i poboljšane ljudske potencijale. Digitalnu transformaciju karakterizira povezanost sustava upravljanja, dijeljenje podataka i proaktivno upravljanje u skladu sa stvarnim potrebama građana.

Digitalna transformacija kao potencijal za rast i napredak prepoznata je i u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije 2021.- 2027. s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura namijenjenih programu “Digitalna Europa” i potpori digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstva, a plan digitalne transformacije prvi je korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za organizacije novog, digitalnog doba.

U skladu s navedenim, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine, donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 32/20.). Odlukom je određeno da izradu Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije koordina regionalni koordinator Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija. Za potrebe rada na  Strategiji digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, formirana je radna skupina čiji su članovi zaposlenici Zagorske razvojne agencije i Krapinsko-zagorske županije te je na izradi od strane Zagorske razvojne agencije  angažirana tvrtka Apsolon strategija d.o.o. Ugovorena je cijena od 150.000,00 kuna s pdv-om, a aktivnosti na izradi dokumenta provođene su tijekom druge polovice 2020. godine. 

Strategija razvoja digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije je kratkoročni akt strateškog planiranja koji definira ključne ciljeve digitalizacije upravljanja Krapinsko- zagorske županije. Plan digitalne transformacije podijeljen je u više faza te prvi korak upravo uključuje analizu stanja i izradu strategije digitalne transformacije s ciljevima i ključnim razinama djelovanja, a završna faza cjelokupnog procesa odnosi se na detaljnu razradu reorganizacije i digitalizacije upravljanja i podršku u implementaciji.

Metodologija izrade uključivala je analizu digitalne spremnosti zaposlenika i organizacije, analizu aktualnog stanja i potreba te definiranje i izrada strategije digitalne transformacije. Izrađena Strategija digitalne transformacije služiti će kao podloga za izradu implementacijskog plana digitalne transformacije koja uključuje specifične ciljeve digitalizacije upravljanja, ključne razine djelovanja i pokazatelje uspješnosti.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije te uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: petra.vrancic@kzz.hr zaključno s danom 28. veljače 2021. godine.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

> Tekst Javnog poziva
Strategija digitalne transformacije KZŽ
> Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Zadnja promjena: 11.2.2021. | Prikazano 691 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009