Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
28.5.2020.  | Sjednice skupštine

21. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 4. lipnja 2020. godine (četvrtak) u 16,00 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina u Krapini.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice,  održati će se AKTUALNI SAT.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 19. i 20. sjednice Županijske skupštine održanih 26. veljače i 6. travnja 2020. godine,
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
 3. Prijedlog  odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu,
 4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine,
 5. Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,
 6. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu,
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu,
 9. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2019. godinu,
 10. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - Izvještaj o radu  i financijski izvještaj za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
 12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije: a)       Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu, b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
 13. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije: a) Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu, b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
 14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
 15. Prijedlog odluke o odobrenju izmjene Izjave o osnivanju društva Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
 16. Prijedlog odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine za razdoblje od godinu dana,
 17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
 18. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu,
 19. Prijedlog odluke o stavljaju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije,
 20. Prijedlog odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
 21. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

Materijal
Sjednica Odbora za promet i veze
Sjednica Odbora za gospodarstvo
Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
Sjednica Odbora za financije i proračun
Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

Zadnja promjena: 28.5.2020. | Prikazano 2084 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009