Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
3.3.2021.  | Sjednice skupštine

25. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 10. ožujka 2021. godine (srijeda) u 16,00 sati u Sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Ivana Rendića 9-11.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Županijske skupštine održane 15.prosinca 2020. godine
 2. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-veljača 2021. godine
 5. Prijedlog I. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 6. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela
 9. Izvještaj župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine
 10. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2020. godinu
 11. Izbor članova/članica Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica
 12. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije
 13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 14. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 16. Prijedlog strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
 17. Prijedlog odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti na području Krapinsko-zagorske županije
 18. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2020. godini
 19. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2020. godini
 20. Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 21. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 22. Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinu Zagorske razvojne agencije
 23. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2020. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2020. godinu
 24. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2020. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2020. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 25. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Službeničkog suda
 27. Prijedlog zaključka o predlaganju opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.
 28. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

Materijal
Sjednica Odbora za izbor i imenovanja (16. veljače 2021.)
Sjednica Odbora za promet i veze
Sjednica Povjerenstva za priznanja
Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
Sjednica Odbora za gospodarstvo
Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
Sjednica Odbora za financije i proračun
Sjednica Odbora za izbor i imenovanja (10. ožujka 2021.)

Zadnja promjena: 3.3.2021. | Prikazano 616 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009